Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1977

In 1977 is de Filmcommissie, jongste loot van het genootschap, langzaam, maar toch zeker van start gegaan. Er is een aantal richtlijnen opgesteld voor de statuten. De commissie heeft tot taak het filmbezit uit te breiden en dient voorts te zorgen voor het samenstellen van een zoveel mogelijk avondvullend programma. Ook het beheer over dia's, welke in ons bezit zijn of nog komen, is aan de commissie toevertrouwd.
Momenteel beheert de commissie de Daan Pool-film, de Grootslag-film, het NOS-filmpje, gemaakt t.g.v. het 50-jarig bestaan van het genootschap en een filmpje over De Rijp. Voorts de dia-serie, gemaakt door Wijndel Jongens en gebruikt op de tentoonstelling ‘'n Gouwen of 'n Aizeren’.
Werk voor de toekomst is o.a. om na te gaan of er leden zijn - wellicht jeugdleden - die bereid zijn om tegen materiaalvergoeding verdwijnende beelden van onze regio vast te leggen. Ook is het een goede zaak om na te gaan welke films en dia-series over ons gewest in particulier bezit zijn.
Inmiddels is ten behoeve van het werk van onze operateurs, de heren Molenaar en Van Diepen, een beter te hanteren projector aangeschaft. Vooral de heer Molenaar is in 1977 ettelijke keren met onze films op pad geweest. Ook veel voorbereidend en begeleidend werk is door hem op deskundige wijze verricht. We zullen trachten om hem in de toekomst van deze taak wat te ontlasten, hoewel we zijn raad nog wel eens zullen inwinnen.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.