Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Intro

Stichting Projector van het Westfries Genootschap

“Stichting Projector”, voortgekomen uit de “Filmcommissie”, beheert het beeldmateriaal van het Westfries Genootschap. Naast een aantal bekende oude films zoals de ‘Grootslagfilm’, de ‘Daan Poolfilm’ en de ‘Cohenfilm’ ook nog vele andere historische filmfragmenten en duizenden dia's en foto's.
Het is de St. Projector gelukt om de laatste jaren al het filmmateriaal te kopiëren naar een digitale vorm. Hierdoor is het gemakkelijker om de films te vertonen en om ze veilig voor de toekomst te bewaren.

Regelmatig wordt het Westfries Genootschap verblijd met een schenking van foto's en dia's die het Westfriese landschap of de Westfriese cultuur betreffen. Een speciale werkgroep van de St. Projector houdt zich bezig met selecteren, beschrijven en digitaliseren van dit materiaal. Niet alles is bruikbaar, afbeeldingen moeten scherp en helder zijn en over een goed herkenbaar onderwerp gaan. De werkgroep moet in staat zijn gegevens als “wat, wannneer, wie, waarom en waar” te achterhalen en aan de afbeeldingen te koppelen.

Uiteindelijk wordt al het foto- en filmmateriaal in bewaring gegeven bij het Westfries Archief te Hoorn, dat er voor zorgt dat het niet verloren kan gaan en het via zijn Beeldbank op internet beschikbaar stelt aan Westfriezen over de hele wereld. Zie: Beeldbank Westfries Archief

Daarnaast maakt Stichting Projector ook filmopnamen en foto's van de activiteiten van het Genootschap. Veel van deze beeldverslagen van Westfriezendagen, modeshows van Kap en Dek, lezingen en prijsuitreikingen, voordrachten en excursies zijn voor iedereen beschikbaar op YouTube. Alle gedigitaliseerde en op harddisk opgeslagen filmbeelden zijn opgenomen in een handig overzicht, zodat ze ook makkelijk worden teruggevonden en in het bovenzaaltje van het Timmermansgildehuis afgespeeld kunnen worden.
Met recht houdt Projector zich dus bezig met Westfriesland oud en nieuw!

Op verzoek kan de St. Projector voor historische verenigingen e.d. vertoningen verzorgen van diverse films en filmfragmenten. Hieraan zijn kosten verbonden, afhankelijk van de hulp die moet worden geboden en de apparatuur (zoals beamer en scherm) die moet worden meegeleverd. Men kan hiervoor contact opnemen met: contact@westfriesgenootschap.nl of met de heer Frans Leek (0229-246083).
Ook is het mogelijk om voor eigen gebruik in de webwinkel de DVD aan te schaffen van de 90-minuten-film ‘Het leven en werken van de Westfriese Boer’ die is gemaakt door de heer Daan Pool. Op deze film berusten auteursrechten. Daarom dient men voor de vertoning ervan aan publiek toestemming te verkrijgen van de St. Projector en een vergoeding te betalen. Neem ook hiervoor contact op met St. Projector, zoals hierboven aangegeven.

.
Jaap Raat heeft zijn succesvolle lezing ‘De Geschiedenis van Westfriesland in vogelvlucht’ met vernieuwde tekst en foto's in april 2015 uitgebracht in een prachtig en leerzaam ‘prentenboek’. Hierbij werd hij terzijde gestaan door Cees Langedijk en Klaas Lageveen.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.