Commissies, stichtingen en een vereniging

Onder de paraplu van het genootschap zijn een aantal commissies en stichtingen en een vereniging werkzaam.
De stichtingen zijn in de loop der tijd ontstaan uit een commissie, die een bepaalde deeltaak vervulde.
Meer informatie over deze organisaties is te vinden op hun eigen pagina.

Het Westfries Genootschap heeft ongeveer 1.750 leden. Het secretariaat is gevestigd in Hoorn, in het Timmermansgildehuis, aan het Dal. Commissie Geschiedschrijving stimuleert het onderzoek naar het verleden van West-Friesland en legt de resultaten vast. Commissie Kap en Dek organiseert cursussen en informatiedagen over en een veiling van kleding, sieraden en linnengoed. Commissie van Redactie voor het Jaarboek en voor de Stolphoevereeks is verantwoordelijk voor de inhoud van het jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw en voor de uitgave van publicaties in de Stolphoevereeks. Commissie voor excursies organiseert excursies in West-Friesland en daarbuiten.

Stichting Creatief Westfries

houdt zich bezig met het creatief gebruik van het dialect, uitgever van het kwartaalblad SkroivendevortStichting De Westfriese Molens
beheert veertien molens in West-Friesland.

Stichting Projector

beschikt over een uitgebreid film-, video-, foto- en dia-archief. Stimuleert producties met West-Friesland en het genootschap als onderwerp.

Stichting Vrienden van het Westfries Museum

ondersteunt het Westfries Museum in Hoorn, geeft publicaties over tentoonstellingen uit.

Stichting Westfriese Families

verzamelt stamboomgegevens over West-Friese families. De stichting beschikt over een uitgebreid kaartsysteem met interessant materiaal en is uitgever van het kwartaalblad Westfriese families.

Vereniging Behoud Monumentale Westfriese Kerken

heeft als doel het exploiteren en daardoor behouden van monumentale kerken.

Bouwhistorische Commissie

inventariseert alledaagse, kenmerkende en authentieke gebouwen die dreigen te verdwijnen en neemt deze op in een digitaal bestand.

Ons werkgebied

West-Friesland is het gebied dat ligt binnen de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is 126 kilometer lang en werd in 1983 tot provinciaal monument verklaard.
De Omringdijk loopt langs Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, Schagen en Alkmaar en dan weer oostwaarts terug naar Hoorn.

over_ons_dijk_klein.jpgKaart van West-Friesland, bron en copyright CARTOGRAPHICS te Heemskerk.

over_ons_dou_klein.jpgKaart van West-Friesland, waarschijnlijk gemaakt in opdracht van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in het kader van het Groot Proces tussen de vier West-Friese ambachten; toegeschreven aan Johannes Dou, 1651-1654, bron: Westfries Archief