Nobel, Gerrit (1877-1957)
bron: Westfries Archief

Gezaghebbend persoon in de agrarische wereld

Geboren te Lutjewinkel in 1877. Overleden in 1957. Zoon van Albert Nobel, veehouder, en van Grietje Butter. Van 1907 tot 1942 gemeenteontvanger van Winkel. Gerrit Nobel was een gezaghebbende figuur in de agrarische wereld en bekleedde zeer veel functies met name in de zuivelsector. Zo was hij secretaris van de Coöperatieve Bond van Zuivelfabrieken. Hij was medeoprichter van de Coöp. Zuivelbank en het Landbouwhuis te Alkmaar. Zat tevens in het bestuur van de Alkmaarse Kamer van Koophandel. Vanwege zijn verdiensten voor het landbouwhuishoudonderwijs werden drie huishoudscholen in Noord-Holland naar hem genoemd, die van Schagen, Alkmaar en Purmerend. Had liefde voor het landschapsschoon en de geschiedenis van West-Friesland. Vandaar zijn jarenlange voorzitterschap van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, nu Westfries Genootschap geheten. Voorvechter van kleine zuivelfabrieken.

Literatuur:
'Gerrit Nobel', in: WFON 24 (1957), 30-31 en WFON 25 (1958).
'Gerrit Nobel (1877-1957). Voorvechter van kleine zuivelfabrieken', in: ALT W-F 19 Kleurrijke Westfriezen. (2000).