Westfries Genootschap
Westfriese Molens
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

De Westfriese Molens » Nieuws

Problemen Grote Molen te Schellinkhout

In het aprilnummer van 't Vierkant schreven we al over de problemen van de molenkolk van de Grote Molen te Schellinkhout. De molenkolk dient als uitstroom van het door de molen uitgeslagen overtollige polderwater voordat het via kleppen en/of sluis door de dijk naar het buitenwater (Markermeer cq de voormalige Zuiderzee) wordt geloosd. Ook voor het inlaten van water bij een dreigend watertekort in de poldersloten heeft de kolk een functie.

De kolk is van bakstenen, gemetseld op een houten fundering. In de loop der eeuwen zijn de muren verhoogd. De laatste keer na de watersnood van 1916. Nu onze omringdijk wordt verhoogd en versterkt ontstaan door de werkzaamheden zettingen en verticale scheuren in de kolkmuren. Ook horizontaal zijn nu scheuren zichtbaar op de lijnen waar destijds is verhoogd. Molenaar Jan Beers waarschuwde al in het voortraject en maakt zich terecht grote zorgen. Aantasting van de fundering van de molen en de kolk is zeker denkbaar.

De molen is een rijksmonument, de dijk een provinciaal monument en de kolk daartussen is een stijve verbinding tussen beiden: van groot belang voor de waterbeheersing, maar zonder monumentale status.

Op 17 april hebben wij ter plekke een gesprek gehad met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie, het hoogheemraadschap en Ingenieursbureau Arcadis.

Nadat onze stichting het Hoogheemraadschap aansprakelijk heeft gesteld verklaarde de vertegenwoordiger daarvan de geleden schade t.z.t. volledig te herstellen. Dat is positief. Probleem is dat de werkzaamheden nog enige jaren vergen. Herstel vóór de beëindiging van de dijkwerkzaamheden heeft geen zin. Lekkage bij het normale peil leidt tot verdrassing van het molenerf en droogstand veroorzaakt schade aan de fundering van kolk en molen. Het gesprek heeft voorlopig geleid tot een noodvoorziening, namelijk in de afgedamde kolk een heel laag peil handhaven en de resultaten monitoren. Hopelijk met een aanvaardbaar resultaat.

De ongerustheid van molenaar Jan Beers en ons bestuur is nog niet geweken.

Piet N. Roele, vz.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.