Westfries Genootschap
Westfriese Molens
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

De Westfriese Molens » Nieuws

Infobord molen Aartswoud onthuld

Donderdag 21 juli j.l. was het dan eindelijk zo ver, het informatiebord bij de molen Westuit no. 7 in Aartswoud kon worden onthuld. Al vanaf eind 2009 zijn er pogingen gedaan om na de toen afgeronde restauratie van de molen deze te vervolmaken met de plaatsing van een informatiebord.

Maar ja, zeggen en doen zijn twee verschillende zaken, dus duurde het tot medio 2011 voordat een aantal betrokkenen zich konden scharen rond een paal waarvan de bovenzijde was afgedekt met de vlag van onze vereniging. Op initiatief van het Genootschap en met medewerking van de gemeente Opmeer kon tenslotte dan toch het gewenste informatiebord onthuld worden. De aangewezen persoon om dat te doen was Piet Roele, oud-voorzitter van de stichting De Westfriese Molens, die in zijn tijd als bestuurder van deze stichting zeer betrokken is geweest bij de restauratie van de molen.

Staande op het fietspad op de Westfriese dijk, ter hoogte van de Kolkweg in Aartswoud memoreerde Ina Broekhuizen de wijze waarop een en ander tot stand is gekomen en welke rol de gemeente Opmeer daarbij heeft gehad. Zij deed dit ten overstaan van onder meer twee wethouders van Opmeer, een aantal bestuursleden van de Stichting De Westfriese Molens en het Genootschap. Daarna voerde Piet Roele kort het woord en onthulde hij het bord.

De plaatsing van dit bord zal gevolgd worden door de plaatsing van soortgelijke borden elders in de gemeente, vooral langs wandelroutes. Netty Zander heeft voor de gemeente een inventarisatie gemaakt van plekken waar al borden staan en zij heeft ook meegedacht over de uitvoering van de borden.

Fietsers en wandelaars die de Omringdijk (of een deel daarvan) willen bedwingen, komen het bewuste infobord tegen als ze op het fietspad fietsen c.q. lopen. Voor de molen zelf moeten ze dan wel de Kolkweg inslaan, waar na zo'n 150 meter de molen is gesitueerd.

In de tuin van Netty Zander stonden voor de genodigden drankjes en hapjes klaar en gaf Piet Roele, dit keer niet gestoord door voorbij razend verkeer, een interessante uiteenzetting over de technische achtergronden van de molen.

Het is te hopen dat de andere borden ook snel een plaats krijgen in de gemeente Opmeer, waarmee er voor de actieve toerist nuttige informatie beschikbaar komt over interessante objecten in ons gebied.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.