Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Inrichting gebieden voor waterberging: het gaat steeds beter

Het Hoogheemraadschap heeft in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen projecten uitgevoerd voor de vergroting van de capaciteit voor waterberging in poldergebieden. In de komende jaren zal er nog een flink aantal worden uitgevoerd. In veel polders is het aantal vierkante meters om water te bergen krap of zelfs zonder meer te weinig om al het water van zware buien te bergen zonder dat de waterspiegel teveel stijgt. Bovendien moet er, als gevolg van de klimaatverandering die ons te wachten staat, rekening mee worden gehouden dat het aantal zware buien in de toekomst groter wordt.

In Westfriesland zijn inmiddels enkele waterbergingsprojecten uitgevoerd. Landelijk Schoon vindt het bijzonder jammer dat er bij de vormgeving van sommige projecten niet beter rekening is gehouden met de structuur van de waterhuishouding in het omliggende gebied. Voorbeelden hiervan zijn: langs de Langereis ten zuidwesten van Aartswoud en ten noorden van de A.C. de Graafweg even ten oosten van de Langereis. Bij deze projecten is er ook geen sprake van het "terugbrengen" van een oude situatie. Deze gang van zaken klemt des te meer daar er door diverse ontwikkelingen al zo veel karakteristieks uit het landschap verloren is gegaan en nog steeds gaat.

De Stichting Landelijk Schoon West-Friesland heeft er bij het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op aangedrongen om de vormgeving van komende waterbergingsprojecten in Hollands Noorderkwartier zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande structuur van de waterhuishouding in het omliggende gebied. In gebieden waar "ruilverkaveld" is zou ook het vroegere slotenpatroon als uitgangspunt gehanteerd kunnen worden. Als er op deze manier gewerkt wordt kunnen waterbergingsprojecten juist een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap.

In antwoord op ons verzoek heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laten weten van de eerste waterbergingsprojecten te hebben geleerd. Met name de inpassing in het landschap kon beter. Op dit moment wordt hier veel meer aandacht aan gegeven. Meer dan voorheen wordt gekeken naar de kansen voor het landschap, waterberging, natuur en recreatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot ontwerpen die beter tot goed aansluiten bij bestaande structuren in het landschap en wordt mogelijk de kwaliteit van het landschap versterkt.
Na een niet zo goede start ziet de aanpak van het Hoogheemraadschap er nu gelukkig een stuk beter uit. Maar... we blijven op onze hoede!
 
Waterberging Twisk (foto Pieter van den Berge)

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.