Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geslaagd jubileumsymposium Landelijk Schoon West-Friesland

Dankzij de deskundige inleiders en de aanwezigheid van tal van organisaties en andere belangstellenden is het jubileumsymposium van Landelijk Schoon op zaterdag 8 oktober j.l. een succes geworden (zie ook: aankondiging symposium). De Lourdeskerk in Zuidermeer was, mede door de inzet van de vrijwilligers, een perfecte gastheer.

De inleidingen van de voorzitter van Landelijk Schoon Mieke Peetoom, provincie gedeputeerde Tjeerd Talsma, directeur van Landschap Noord-Holland Jan Kuiper en een samenvatting van de inleiding van Carla Soonius regioarcheoloog West-Friesland zijn op deze website na te lezen (nb. de inleiding van de vertegenwoordiger van de Boerderijenstichting Noord-Holland Willem Messchaert volgt later).

Impressie symposium. (Foto: Mart Groentjes)Impressie symposium. (Foto: Mart Groentjes)

Tijdens het symposium bleek eens te meer dat de landschappelijke ontwikkelingen thans onder druk staan van het gedecentraliseerde beleid. Jan Kuiper concludeerde treffend: “Nu vanuit Den Haag het natuur- en landschapsbeleid wordt afgebroken en bij de provincies over de schutting wordt gegooid is de provincie daarmee de eerstverantwoordelijke overheid voor natuur en landschap”.
Tjeerd Talsma memoreerde dat de inhoudelijke basis van het provinciale landschapsbeleid is gelegd in de recente Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Hierin is het behoud van kwaliteit en identiteit van het landschap verankerd.

Lambertschaag. (Foto: Pieter van den Berge)Lambertschaag. (Foto: Pieter van den Berge)

Hij gaf voorts aan de vergrootte provinciale verantwoordelijkheid mede invulling te willen geven door het versterken van de samenwerking tussen provincie en betrokken organisaties en gemeenten én een grotere betrokkenheid van de inwoners van de regio. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten de Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkelingen voor het landelijk gebied (ARO) geïnstalleerd en kan de door Talsma aangekondigde (hernieuwde) instelling van een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) eveneens een versterking betekenen op de weg naar het behoud van de karakteristieke Noordhollandse landschappen.

Dat de verwachtingen wat dit betreft niet altijd hooggespannen zijn bleek tijdens inleidingen en de discussie die, onder de deskundige leiding van burgemeester Frank Weerwind, een aantal heikele zaken opleverde zoals de opwaardering c.q. het tracé van de Westfrisiaweg, de werkzaamheden aan en de organisatie rond de Omringdijk en de zorg over de sloop van (te)veel stolpen in het Noordhollandse landschap.

Voor een goede impressie van wat centraal stond in het symposium – het Westfriese Landschap, de kansen en bedreigingen – zijn de inleidingen van de sprekers te raadplegen maar ook de interviews en artikelen die in het Noordhollands Dagblad van de hand van journalist Ed Dekker zijn verschenen.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.