Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Glooiing Zuiderdijk Drechterland (Dik de Waal).


Op 20 oktober 2009 is ons als belangstellenden in de tuinkamer van het Westfries Museum medegedeeld, met name door mevrouw Baggerman, dat het college van Gedeputeerden heeft besloten geen gelden beschikbaar te stellen om de Noordse stenen terug te laten zetten in de glooiing van genoemde dijk. Hiervoor werden meerdere stokpaardjes opgenoemd, die tot dit besluit hebben geleid. De voornaamste is dat het te veel geld kost. Het voorstel van het provinciaal bestuur is dat onder aan de dijk de Noordse stenen worden terug gelegd. Dit is dan het restant van het monumentaal aanzien.

De nieuwe glooiing wordt gemaakt van ecologisch basalton. Het woord ecologisch houdt verband met het feit, dat de bovenlaag van deze betonblokken van een slijtlaag met basalt wordt voorzien en daardoor een donker aanzien krijgt. De ruimte tussen de onderlinge zuilen gaat men opvullen met gebroken graniet. Voor ons als toehoorders was dat een reeds bekende, maar zeer teleurstellende mededeling.

Omtrent het provinciaal voorstel maak ik de volgende opmerkingen.

Vervolgens wil ik nog een opmerking kwijt van mijn leraar beton op de HTS in Amsterdam de heer ir. W.J. van der Schier. Met opgeheven vinger stond deze 50 jaar geleden voor de klas en riep de woorden 'Mensen wordt geen techno barbaren'. Deze opmerking vind ik hier geheel toepasbaar.
Na deze opmerkingen sluit ik het schrijven af en hoop deze keer op een positief antwoord.
Dik de Waal
Koggeweg 16
1606 MN Venhuizen
Telefoon 0228 543059.


De Noordse stenen, zoals deze nabij de oprit van Schellinkhout, liggen in het talud. Veel ruimte bevindt zich er tussen de stenen door hun ongelijke vormen. Plaatselijk is deze ruimte in de loop der tijd opgevuld en heeft er een sterke begroeiing plaats gevonden. Door de ruimte en de begroeiing kan men spreken van een ecologische glooiing. Deze glooiing liep van de Broekerhaven tot de Schelphoek van Hoorn.

Deze geleende foto's geven een beeld van de glooiing met de Noordse stenen en basalton, waar de ruimte tussen de stenen is opgevuld met gebroken graniet. De plaats waar de bovenste foto is gemaakt is ten zuiden van de meeuwen kolonie van de Nek. De ecologische waarde is van beide type glooiing sterk terug gebracht.

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.