Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Herkenbaarheid Westfriese Omringdijk bij Hoorn - De Grote Molen in Schellinkhout.


Herkenbaarheid Westfriese Omringdijk bij Hoorn.

Landelijk Schoon heeft bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland de herkenbaarheid van de Westfriese Omringdijk aan de oostzijde van Hoorn onder de aandacht gebracht. Vanaf de Schelphoek richting binnenstad vervaagt het profiel en kwijnt de dijk als het ware weg tot deze, juist op het punt waar de Oosterpoort de markante toegang tot de stad vormt, nauwelijks nog zichtbaar is. Van de voortzetting van de Omringdijk binnen het Hoornse stadslichaam resteert weinig meer dan een vermoeden.

Deze ongewenste situatie heeft drie oorzaken:
- de knik in de dijkweg vlak voor de Oosterpoort.
- de 'oprit' van de Willemsweg naar het Kleine Oost die tegen het dijklichaam is 'aangeplakt'.
- de sterke verrommeling van het gebied ter hoogte van de Brandweerkazerne.

De entree van de Omringdijk in Hoorn-Oost.
De entree van de Omringdijk in Hoorn-Oost: onduidelijk en verrommeld!

Landelijk Schoon pleit voor het weer zichtbaar maken van de Westfriese Omringdijk door het (recht)doortrekken van de dijkweg tot op het Kleine Oost en een aanpassing van de aansluiting van de Willemsweg op de dijkweg die het oorspronkelijk talud in takt laat. De betekenis van dit provinciale monument voor het Westfriese landschap en de structuur van de stad Hoorn kan zo weer tot zijn recht kan komen.


De Grote Molen in Schellinkhout.

Door de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de Grote Molen in Schellinkhout regelmatig in de publiciteit. De molen is eigendom van de Stichting de Westfriese Molens die de werkzaamheden dan ook nauwlettend volgt. Zowel de Stichting als Dick de Waal uit Venhuizen zijn erg bezorgd, omdat er het nodige is misgegaan zoals een (verdergaande) aantasting van de molenkolk, scheuren in de muren van het gemaaltje, sloop van de oude sluis.

De Grote Molen in Schellinkhout.
De Grote Molen in Schellinkhout.

Ook Landelijk Schoon is bezorgd en heeft het Hoogheemraadschap laten weten de sloop van de oude sluis te betreuren en erop aangedrongen de sluisingang aan de binnenzijde van de dijk in de oude staat te restaureren. De eenheid van de bestaande molenkolk wordt dan niet doorbroken en de sfeer van het totale ensemble aan de binnenzijde van de dijk blijft gehandhaafd.

Inmiddels hebben Provincie en Hoogheemraadschap afgesproken dat er zorgvuldiger zal worden omgegaan met dit cultureel erfgoed en dat gewerkt zal worden aan behoud van het unieke molencomplex.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.