Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Landelijk Schoon » Intro

Stichting voor Landelijk Schoon

Door woningbouw en ruilverkaveling zijn grote delen van West-Friesland ingrijpend veranderd. Wij kunnen en willen dat niet tegenhouden. Maar we willen wél een stem om mee te kunnen beslissen en om sterk te staan tegenover overheden en andere organisaties.

Soms gaat het om een kleinigheid: een ronde schoorsteen op een stolp of een speciaal hekwerk. Of grotere objecten: het kritisch bekijken van een bestemmingsplan of de restauratie van een monument.

De barmhartige Samaritaan te Blokker. 
De barmhartige Samaritaan te Blokker.

 

 

Op 15 november 2004 is de Stichting voor Landelijk Schoon opgericht. De stichting zet het werk voort, dat ruim 75 jaar is verricht door de Commissie voor Landelijk Schoon. De leden van de commissie zijn nu de stichtingsbestuurders. Door te kiezen voor de stichtingsvorm heeft Landelijk Schoon een zelfstandiger positie. Momenteel voert de stichting gesprekken met kandidaat-bestuursleden.
Maar voor het overige zal er weinig veranderen. Landelijk Schoon blijft zich bezig houden met en inzetten voor het kwetsbare culturele erfgoed van West-Friesland. In 2004 heeft Landelijk Schoon met succes bezwaar gemaakt tegen enige punten van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. De brief aan Gedeputeerde Staten is ook op deze pagina in te zien.
In 2005 blijft de stichting zich onder meer inzetten voor de dijkverbetering van de Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Met diverse andere organisaties, zoals de Vrienden van de Stolp is Landelijk Schoon actief met het behoud van boerenerven in West-Friesland en daarbuiten. Ook de ontwikkelingen rond de Nuwendoorn bij Eenigenburg hebben de aandacht van de Stichting voor Landelijk Schoon. Kortom Landelijk Schoon houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De kleiput en dagrecreatie aan de Westfriese Omringdijk bij Schellinkhout, juni 2003.

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.