Westfries Genootschap
Westfriese Monumentale Kerken
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfriese Monumentale Kerken » Dorpskerk (Opperdoes)

Dorpskerk (Opperdoes)

De Stichting

De akte van oprichting van Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp is op 29 augustus 2012 gepasseerd. Op 10 december 2012 volgde de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door het passeren van de akte van overdracht op 08 mei 2013 is het kerkgebouw in eigendom gekomen van de Stichting. De werknaam van de Stichting is overigens een stuk korter: ‘Dorpskerk Opperdoes’

Doelstelling

Samengevat omvat de doelstelling van de Stichting: de verwerving, het beheer, het behoorlijk onderhouden en de exploitatie van de middeleeuwse dorpskerk te Opperdoes, waaronder begrepen het houden van (religieuze en/of culturele) evenementen.

De Stichting heeft hierdoor de taak er voor zorg te dragen dat het monumentale erfgoed behouden blijft. Uiteraard is hiervoor veel geld nodig. De Stichting probeert door werving van donaties en legaten om een substantieel deel van het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Stichting heeft een zogenoemde ANBI-status, waardoor zij is vrijgesteld van belastingheffingen over giften en legaten. Daardoor kan iedereen die de Stichting financieel ondersteunt er verzekerd van zijn dat iedere eurocent volledig ten goede komt aan de Stichting.

Het bestuur

Het bestuur zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat uit de volgende personen:
Roy Oostinjen, voorzitter
Rob Geels, marketing & communicatie
Fijtje Groot, penningmeester

Daarnaast kan de Stichting op hulp en ondersteuning rekenen van een flink aantal vrijwilligers.

Een stukje historie

In juni 1517 landde Grote Pier met een legertje Friese en Gelderse soldaten “de Zwarte Hoop” bij Wervershoof, plunderde Medemblik, maar kon kasteel Radboud niet veroveren. Opperdoes werd ook platgebrand en de kerk is hierbij verwoest. Ze zijn brandschattend verder getrokken, maar de pastoor van Midwoud, Yvo Jansz, heeft geld ingezameld bij de rijke boeren en zo de woede van Grote Pier afgekocht. De herbouw van de kerk was rond 1530 gereed.

Bijzonderheden in de kerk
Het orgel

Het orgel is van 1869 en gebouwd door Knipscheer, geplaatst door A.M.T. van Ingen uit Haarlem in 1875. Er is gebruik gemaakt van oudere delen en een imitatiefront van D.S. Ypma uit 1849. In 1922 werd het klavier door H.P. van Ingen vernieuwd. Bij de restauratie in 1942 is het “zoldertje” uitgebouwd voor het orgel, waardoor het front niet meer goed zichtbaar was, de kast is toen ook bruin geschilderd (uit angst voor de Duitsers die mogelijk het bladgoud zouden stelen?) want voordien was de kleur wit/groen en deels voorzien van bladgoud. In 1972 werd het orgel gerestaureerd door Flentrop orgelbouw uit Zaandam en in 2014 heeft Pieter de Ruyter restauratie uit Delft alle oude verflagen verwijderd en de originele kleuren en het bladgoud weer aangebracht.

De kaarsenkroon

De kroon is gemaakt door Elias Eliassen Vliet in 1668, in Amsterdam op de Nieuwendijk in de “Gekroonde kerkkroon”. Op de kroon staan drie bronzen schildjes. De afbeeldingen die erop stonden waren nauwelijks meer te zien, maar zijn in 2010 gerestaureerd door Pieter de Ruyter restauratie te Delft en nu weer zichtbaar. Op de achterzijde van de schildjes staan teksten die helaas niet geheel leesbaar zijn geworden.

Gebruik van de kerk

De kerk blijft deeltijds beschikbaar voor liturgische en anderszins religieuze doeleinden: kerkelijke huwelijken, dopen, kerkelijke vieringen van andere belangrijke gebeurtenissen, uitvaarten: al deze zaken blijven mogelijk in het kerkgebouw. Ook het sluiten van het burgerlijke huwelijk is mogelijk in deze schitterende kerk.

Echter, om tot een verantwoorde exploitatie van het gebouw te komen zal er uiteindelijk een scala van activiteiten plaats gaan vinden. Het gebouw zal in fasen worden aangepast - met vol respect voor het monument en haar geschiedenis - tot een multifunctioneel gebouw. Het zal een ontmoetingsplaats worden voor zeer velen.

Adres van de kerk

Bezoekadres:
Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp
Kerkebuurt 16
1674 ND Opperdoes

Postadres:
Oosteinde 2
1674 NB Opperdoes

Gegevens kerk

Telefonisch bereikbaar op: 0227-54 30 34
info@dorpskerkopperdoes.nl
E-mail: www.dorpskerkopperdoes.nl.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.