Westfries Genootschap
Kap en Dek
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Kap en Dek » Nieuws » 2017

Algemene voorwaarden veiling Commissie Kap en Dek,
jaarlijks op elke eerste zaterdag in februari in Berkhout

Commissie Kap en Dek
Secretariaat Lies Smit
Parelgras 19
1687 WV WOGNUM
0229-571909
kap-en-dek@quicknet.nl
www.westfriesgenootschap.nl/kap en dek

De veiling geschiedt door de Commissie Kap en Dek (verder Commissie) onder auspiciën van het Westfries Genootschap en zal plaatsvinden ten overstaan van een notaris.

De veilingcatalogus is voorafgaand aan de veiling te koop.

De veiling van de kavels zal in catalogusvolgorde plaatsvinden. De veilingmeester heeft het recht de volgorde van verkoop te wijzigen en kavels op te houden.

De kavels worden bij opbod verkocht, in de staat en toestand waarin deze zich tijdens de veiling bevinden. Koper en verkoper nemen voor eigen rekening en risico deel aan de veiling.

De kavels zijn vooraf aan de veiling te bezichtigen.

Het is iedere bieder toegestaan voor zichzelf of in opdracht van een ander te bieden en is aan het bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.

Indien de veilingmeester zich vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

Tijdens het bieden worden de bedragen als volgt verhoogd:
€ 20,- of lager met € 2,-
€ 20,- tot € 100,- met € 5,-
€ 100,- tot € 250,- met € 10,-
€ 250,- tot € 1.000,- met € 25,-
€ 1.000,- tot € 2.500,- met € 50,-
Vanaf € 2.500,- met € 100,-

De notaris heeft de bevoegdheid om zonder opgaaf van redenen een bieder te weigeren.

De betaling van de kavel geschiedt contant tijdens de veiling.

Het is mogelijk om in overleg een borgstelling af te spreken met de penningmeester van de commissie Kap en Dek voor bedragen hoger dan € 500,-. De koper doet een aanbetaling in overleg met de penningmeester en maakt het resterende bedrag over naar rekening NL27 RABO 016 141 8724 t.n.v. Westfries Genootschap. Na ontvangst van dit bedrag kan de kavel opgehaald worden bij de Commissie.

De verkoper ontvangt van de Commissie een ontvangstbewijs van de ingeleverde goederen. Op dit ontvangstbewijs wordt de kavel omschreven.

Alle, door de Commissie, in ontvangst genomen goederen zijn verzekerd voor een naar het uitsluitend oordeel van de Commissie passende waarde tegen brand, diefstal, vermissing en zolang de goederen zich bij de Commissie in het pand bevinden.

Met de verkoper wordt 25% commissie verrekend over de verkochte kavel.
Voor goud en zilver wordt 15% commissie verrekend.

Alleen voor goud en zilver, met een waarde meer dan € 200,- kan met de Commissie een minimum verkoopbedrag worden afgesproken.

Voor opgehouden kavels brengt de Commissie administratiekosten in rekening:
€ 5,- Voor kavels tot € 500,-
€ 10,- Voor kavels van € 500,- tot € 1.000,-
€ 15,- Voor kavels van > € 1.000,-

Na afloop van de veiling kan de verkoper de opbrengst van zijn kavel ophalen bij de penningmeester. Hiervoor dient de verkoper het ontvangstbewijs te tonen, dat door de Commissie is afgegeven.

Alle omschrijvingen en inlichtingen met betrekking tot de ingezonden goederen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de inbrenger te zijn gedaan en vrijwaart de Commissie tegen iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de goederen en de verkoop daarvan.

De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de algemene voorwaarden van de veiling.

Commissie Kap en Dek heeft het recht personen zonder opgave van reden de toegang tot het veilinggebouw te weigeren.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.