Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 69e bundel, pagina 238-239.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2002.
Auteur: Jaap Raat.

Dit jaar kreeg de Commissie Geschiedschrijving het pas opgerichte Publicatie- en Onderzoekfonds van het Genootschap in beheer. Daardoor kan de Commissie geldbedragen beschikbaar stellen voor publicaties, die leemten opvullen in de West-Friese geschiedschrijving, zoals genoemd in de ‘Westfriese Gatenkaas'. Het fonds moet nog groeien. De Commissie hoopt dan ook dat er Genootschapsleden zijn die genoemd fonds met een legaat of een gift willen steunen! Vijf keer kwam de Commissie bijeen, waarbij de voortgang van de lopende projecten, alsmede enkele nieuwe zaken werden doorgesproken.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = Als leider van de werkgroep cultureel educatief project gaf Jaap Raat voor Radio Noord-Holland zo af en toe een toelichting op de voortgang van het project. Naast hem Jan de Bruin, archivaris bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten en auteur van een van de hoofdstukken. (Foto Stichting Projector)

Landbouwproject Oostelijk West-Friesland 1880-1930. Maandelijks komt een werkgroep bijeen in het streekarchief. Een freelance historicus is bereid gevonden om de gevonden resultaten te interpreteren en het verdere onderzoek te stroomlijnen. De aanloopkosten worden uit het Publicatie- en Onderzoekfonds gefinancierd.
Westfriese Gatenkaas, publicaties over de geschiedenis van West�Friesland; inventarisatie en leemten. Dit jaar is gereed gekomen de aanvulling van publicaties over de West-Friese geschiedschrijving van 1997 tot en met 2000. Overwogen wordt deze publicatie in 2002 samen met de ‘Westfriese Gatenkaas’ op internet te zetten, zodat het geheel voor een ieder is te raadplegen.
Biografieën; wie is wie in West-Friesland. Tot nu toe zijn zo'n 300 namen verzameld. De provincie wil ook een biografieënreeks opzetten. Andere provincies zijn daarin al voorgegaan. Voor Noord-Holland lijkt de beste methode om dit gewestelijk aan te pakken. Onze Commissie houdt hierover contact met de provinciaal historisch consulent. Ondertussen blijft de namenlijst groeien.
Cultuureducatief project ‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland’. Project om de groepen 7 en 8 van de basisscholen in West-Friesland een handreiking te bieden voor het geven van omgevingsonderwijs. De commissieleden zijn bij dit project nauw betrokken geweest: hetzij als auteur of als adviseur. Begin 2002 wordt dit project gepresenteerd.
Commissieleden zijn op 14 november in de Fryske Akademie in Leeuwarden aanwezig geweest bij de presentatie van het boek Vitae Abbatum, samengesteld en geschreven door ons commissielid Herman Lambooy.

Jaap Raat, secretaris