Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 67e bundel, pagina 242-243.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2000.
Auteur: Jaap Raat.

De Commissie Geschiedschrijving heeft zich als doel gesteld de gaten in de 'Westfriese Gatenkaas' zoveel mogelijk te dichten. Een van die leemten betreft de landbouwgeschiedenis in West-Friesland. Een werkgroep is in 1999 begonnen de landbouwgeschiedenis van een aantal dorpen in oostelijk West-Friesland te onderzoeken. De eerste fase van dit projekt hoopt men in de loop van 2000 te kunnen afsluiten. De Commissie is bezig met het samenstellen van een lijst 'Westfriese Kopstukken': van mensen die in de regio en daarbuiten een belangrijke rol hebben gespeeld. De bedoeling is dat historische verenigingen die lijst gaan gebruiken t.b.v. het maken van biografieën. De afdeling Geschiedschrijving van de nieuw gevormde Stichting Historisch en Museaal Perspectief zou als handreiking hiervoor een cursus 'Biografieën' kunnen opzetten. In 2000 hoopt de Commissie een lijst te kunnen publiceren van personen van wie reeds biografisch materiaal beschikbaar is. De Commissie is nauw betrokken geweest bij de uitgave Ach Lieve Tijd West-Friesland en de Westfriezen. De uitgave is een succes geworden: zo'n 10.000 exemplaren per aflevering! De geschiedenis van West-Friesland is daarmee in zeer vele huiskamers terecht gekomen. Hopenlijk draagt dat bij tot een nog groter cultuurhistorisch besef van de Westfriezen en van degenen, die hier zijn komen wonen.

Jaap Raat, secretaris