Bij het tot standkomen van de uitgave 'Ach Lieve Tijd, twintig eeuwen West-Friesland en de Westfriezen', ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Westfries Genootschap, heeft de Commissie Geschiedschrijving een belangrijke en stimulerende rol gespeeld. Bij elke aflevering is de Commissie actief betrokken - al was het maar als 'meelezer' - en één van de commissieleden maakt voorts deel uit van de redactie van het tijdschrift.
Op 18 oktober werd in Enkhuizen het eerste exemplaar - 'De Westfriezen en hun rijke verleden' - door voorzitter Klaas Bant van het Genootschap overhandigd aan provinciecommissaris Jos van Kemenade. Vertegenwoordigers van tal van historische verenigingen alsmede vele Westfriese burgemeesters waren hierbij aanwezig. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering: 18 in totaal. Op deze wijze wordt de geschiedenis van West-Friesland voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. De uitgave kan als een groot succes worden genoteerd.
Om invulling te geven aan de geconstateerde leemten in het in 1997 gepubliceerde onderzoek van de Commissie, getiteld 'Westfriese gatenkaas', is in samenwerking met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland en de Archiefdienst Westfriese Gemeenten een cursus Landbouwgeschiedenis opgezet. Een aantal cursisten brengt inmiddels de opgedane kennis in praktijk door onderzoek te doen naar de geschiedenis van de landbouw rond 1900 in diverse dorpen in West-Friesland. Projectleider Rob Beemster uit Bovenkarspel hoopt na afronding van het onderzoek conclusies te kunnen trekken.

Jaap Raat, secretaris