De Commissie Geschiedschrijving, voor het eerst bijeen in 1993, ontstond uit de behoefte om gericht onderzoek te stimuleren naar de geschiedenis van West-Friesland en de resultaten daarvan te publiceren.
Als eerste werd een "leemten-onderzoek" ter hand genomen: een onderzoek naar de hiaten in de geschiedschrijving van de regio. Daartoe werd begonnen met het inventariseren van reeds gepubliceerde artikelen en boeken over het gebied teneinde de leemten zichtbaar te kunnen maken. Deze inventarisatie, ruim 700 titels, is inmiddels afgerond.
Momenteel is de Commissie bezig met het samenstellen van een lijst van aanbevelingen met betrekking tot de Westfriese geschiedschrijving.
Medio 1997 zal het resultaat van dit onderzoek - inventarisatie en lijst van aanbevelingen - worden gepubliceerd in een gids, waaruit zowel amateur-historici als HBO- en universitaire studenten die over West-Friesland willen publiceren, een onderwerp kunnen kiezen.
De Commissie, nu nog bestaande uit de heren P. Boon, J. Raat en H. Smit, zal binnenkort worden uitgebreid en dan officieel worden geïnstalleerd.

Jaap Raat, secretaris