Op woensdagavond 19 mei mocht ik als voorzitter van het Westfries Genootschap de Auroraprijs uitreiken aan de Adriaan Donker Stichting in Hoogwoud. Dit gebeurde voorafgaand aan een vergadering van het bestuur van deze stichting. Deze vergadering werd gehouden in Museumboerderij West-Frisia aan de Koningspade in Hoogwoud. De prijs werd al in 2020 door het bestuur van het Westfries Genootschap aan de stichting toegekend, maar als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus was het niet mogelijk om in dat jaar tot uitreiking van de prijs over te gaan.

Museumboerderij West-Frisia.
Museumboerderij West-Frisia. (Foto Jan Smit)

In 1913 werd in Hoogwoud voor notaris Hendrik de Boer de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Aurora te Opmeer opgericht. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Adrianus Donker, de grootvader van de laatste bewoner van de boerderij West-Frisia. De fabriek kwam in 1914 in productie.
Het Aurorafonds is in 1964 ingesteld door het bestuur van de voormalige zuivelfabriek ter gelegenheid van het gouden jubileum. Het Westfries Genootschap is sinds 1 januari 1980 belast met het toekennen van de prijzen uit het Aurorafonds. De prijs wordt ten minste één maal per drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die voldoet aan de doelstelling van het fonds om financiële bijdragen te verlenen ‘voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal&rsqyo;. Bij de prijs behoren een oorkonde en een geldbedrag van € 750.
De Adriaan Donker Stichting kreeg de prijs vanwege haar inzet voor het verspreiden van de kennis over de cultuurhistorie van Westfriesland en van het boerenleven in de eerste helft van de twintigste eeuw. Met de vele activiteiten in en om de museumboerderij West-Frisia wordt een groot publiek bereikt.

Een kijkje op het erf van Museumboerderij West-Frisia.
Een kijkje op het erf van Museumboerderij West-Frisia. (Foto Jan Smit)

Bij de voorbereiding van mijn toespraak moest ik denken aan de titel van het boekje dat in 2016 is verschenen over Adriaan Donker, de naamgever van de stichting. ‘Adriaans Paradijs’ heette het boekwerkje.
De stolpboerderij West-Frisia is weliswaar niet het hemels paradijs, maar voor de liefhebbers van cultuur en historie wel een aards paradijs. De jeugd van vroeger kan er onbekommerd herinneringen ophalen aan het boerenleven van vroeger. De boerderij, het erf, de inrichting, de inventaris, het meubilair en de verzameling kleding en sieraden laten zien hoe het er in de eerste helft van de vorige eeuw op een boerderij in onze omgeving aan toe ging.
Dat is niet alleen van mooi voor hen die dat uit eigen ervaring of herinnering nog weten. Nee, het is ook van belang voor de jeugd van nu, zowel uit de stad als van het platteland.

Mariakapel.
Mariakapel. (Foto Jan Smit)

De waarde van een museum als dit op het gebied van educatie en voorlichting mogen we niet onderschatten.
Dat het West-Frisia Museum goed aangeschreven staat, blijkt onder andere uit het feit dat het sinds 2018 opgenomen is in het Nederlandse Museumregister. Dat is een lijst van musea, die erkend worden om hun kwaliteit.
Het bouwen van de nieuwe kapberg in 2019/2020 is een mooi en goed initiatief. Het is een prachtige ruimte voor het ontvangen van groepen, niet alleen voor het nuttigen van een hapje en een drankje, maar ook voor presentaties. Daarmee laat het bestuur zien dat het met zijn tijd meegaat.

De in 2019/2020 gebouwde ontvangstruimte.
De in 2019/2020 gebouwde ontvangstruimte. (Foto Jan Smit)

De voorzitter van de stichting, Jan Bouwes, was blij met de erkenning en bedankte het bestuur van het Westfries Genootschap voor het toekennen van de prijs. Tevens sprak hij de wens uit dat de museumboerderij na een lange periode van sluiting als gevolg van de coronacrisis op korte termijn weer publiek kan ontvangen.

Jan Smit

Overhandiging van de Auroraprijs.
Overhandiging van de Auroraprijs. In het midden Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap. Links van hem Frieda Verkooijen-Spaans en rechts Jan Bouwes, respectievelijk penningmeester en voorzitter van de Adriaan Donker Stichting. (Foto Esther de Best)