Het is een weldaad dat er door het Westfries Genootschap na een periode van vijftien maanden weer, zij het met de nodige voorzichtigheid, bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De coronacrisis maakte immers heel veel activiteiten onmogelijk.
Vorig jaar verviel de gebruikelijke presentatie van het eerste jaarboek. Dit jaar kon deze bijeenkomst gelukkig wel doorgaan.

De hal van Restaurant De Burg.
De hal van Restaurant De Burg.

Op zaterdag 26 juni kwam een aantal genodigden bijeen in Restaurant De Burg in Noord-Scharwoude. Na mijn openingswoord vertelde Ton Horseling over de rijke geschiedenis van het restaurant. Zo vertelde hij onder andere over de Koepelzaal uit 1860 met een authentiek koepelplafond en diverse Art Deco- en Jugendstilaccenten en de bijzondere wijze waarop in het verleden de verbouwingen hebben plaatsgevonden.

Ton Horseling vertelt over de geschiedenis van het restaurant.
Ton Horseling vertelt over de geschiedenis van het restaurant.

In het nieuwe jaarboek staat een artikel van Peter Swart over het Huis te Warmelo, een Westfries oorlogsschip dat in 1715 vergaan is in de Finse Golf. Tijdens de bijeenkomst vertelde Peter over de ontdekking van het fregat en het onderzoek naar de historie van dit schip en over zijn zoektocht naar gegevens over de bemanning.
Een boek ontleent zijn waarde niet alleen aan de geschreven woorden, maar ook aan de afbeeldingen. Door afbeeldingen komt het geschrevene als het ware tot leven.
Onbewerkte foto's vormen een getrouwe weergave van wat de fotograaf heeft gezien, hoewel ze soms toch een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Schilders en tekenaars hebben de gave ons met andere ogen naar de wekelijkheid te laten kijken. Dat is een groot goed.

Peter Swart vertelt over het Huis te Warmelo.
Peter Swart vertelt over het Huis te Warmelo.

Als je onze verzameling jaarboeken bekijkt, dan valt het je op welke enorme vlucht het beeld daarin heeft genomen. Ons eerste jaarboek uit 1926 werd voorzien van een prachtige tekening van het oude raadhuis van Spanbroek in de kleuren zwart en groen op een lichte ondergrond. Deze was gemaakt door G.J. Polman. Binnenin stond één zwart-wit foto. De twee advertenties die er in stonden waren zonder beeld, maar wel met fraai vormgegeven teksten met speciale aandacht voor het lettertype.
Op de voorkant van het tweede jaarboek, dat uit 1928, stond weer dezelfde tekening van het raadhuis van Spanbroek. De redactie pakte uit met liefst vijf zwart-wit foto's, zij het van bescheiden formaat. In deze uitgave stonden diverse advertenties. Twee daarvan waren voorzien van mooie tekeningen en één van een foto.
Het gebruik van foto's nam steeds meer toe, maar gelukkig bleef de redactie van het jaarboek ook gebruik maken van de diensten van tekenaars.

Sietse Wiersma (links) ontvangt het nieuwe jaarboek uit handen van voorzitter Jan Smit.
Sietse Wiersma (links) ontvangt het nieuwe jaarboek uit handen van voorzitter Jan Smit.

In 1999 werd de omslag van het jaarboek voor het eerst uitgevoerd in kleur. Bovendien stond daar niet langer één afbeelding op, maar een compositie.
In 2001 verschenen de eerste kleurenfoto's in het jaarboek. Het overgrote deel van de foto's was nog zwart-wit. Vanaf 2016 zijn alle foto's voor zover mogelijk in kleur. ‘De redactie jubelt’, schreef zij in haar voorwoord.
In het jaarboek van 1962 kwam een nieuwe rubriek. Deze is er nog steeds en heet de Kroniek van Westfriesland. In eerste instantie was dat nog een droge opsomming van feiten, maar vanaf 1964 werden deze aangevuld met tekeningen van Maarten Oortwijn.

Leden van de redactiecommissie en de uitgever.
Leden van de redactiecommissie en de uitgever. Van links naar rechts: Lisette Blokker, Peter Ruitenberg, Martin Menger, Tom Wester, Henk Kok, Peter Smit, Frenk Dieke, en Martine Meester.

In het jaarboek van 1993 deelde de redactie mee: ‘Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van Maarten Oortwijn uit Purmerend, die vanaf het begin met zijn tekeningen de Kroniek op voortreffelijke wijze heeft geïllustreerd. Zijn werk is overgenomen door Sietse Wiersma uit Oudkarspel.’
Dat betekent dat het jaarboek 2021 al het 29e is waar tekeningen van zijn hand de Kroniek van Westfriesland verluchtigen. Een prestatie. Ook maakt hij samen met anderen al weer een groot aantal jaren de tekeningen in het dialectgedeelte van ons jaarboek.

Volkert Nobel (links) en Jan Koetsier bekijken het nieuwe jaarboek. Rechts Nel Vlaar.
Volkert Nobel (links) en Jan Koetsier bekijken het nieuwe jaarboek. Rechts Nel Vlaar.

We kennen Sietse niet alleen van ons jaarboek. De lezers van Skroivendevort kennen hem al vanaf 1989 als vaste illustrator. Eerst samen met onder anderen Jaap Hartog, nu als enige. In het eerste nummer van 2021 schreef redactielid Gerda Wester een artikeltje ter gelegenheid van het feit dat Sietse 70 jaar is geworden.
Een mooie aanleiding om hem een keer in het zonnetje te zetten en aan hem het eerste jaarboek van 2021 te overhandigen. We zijn Sietse als Westfriezen veel dank verschuldigd voor al zijn mooie tekeningen en schilderijen.

Ina Broekhuizen verlaat na afloop Restaurant de Burg.
Ina Broekhuizen verlaat na afloop Restaurant de Burg.

In zijn dankwoord gaf Sietse aan het werk met veel plezier te doen en dat hij hoopt het nog jaren vol te houden.
Daarna mocht ik de redactieleden en uitgever Frenk Dieke bedanken voor hun werk en werd het officiële gedeelte van de bijeenkomst afgesloten.

Jan Smit

De foto's zijn gemaakt door Frans Leek van Stichting Projector.