Tijdens de Westfriezendag op zaterdag 4 september in Berkhout mocht ik als voorzitter van het Westfries Genootschap de winnaar bekend maken van de verkiezing van het mooiste nieuwe bedrijfsgebouw van Westfriesland.
In 2019 nam het bestuur van het Westfries Genootschap het besluit om middels het organiseren van verkiezingen aandacht te vragen voor het belang van de kwaliteit van nieuwe gebouwen. In dat jaar was de verkiezing voor de mooiste vrijstaande woning van Westfriesland in de categorieën nieuwbouw en verbouw. De prijsuitreiking vond plaats op de Westfrieslanddag op 2 november 2019 in Schagen.
Dit jaar organiseerden wij de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland. Het betrof nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend verbouwd zijn. Nieuwbouw of restauratie moest in de afgelopen 10 jaar gebeurd zijn.
Net als in 2019 was dit jaar het motto: Houd Westfriesland mooi!

Oogcentrum Noordholland in Heerhugowaard.
Oogcentrum Noordholland in Heerhugowaard. (Foto Jan Smit)

Op de oproep om voor 1 april bedrijfsgebouwen aan te melden kwamen maar liefst 21 aanmeldingen binnen. Een daarvan moest afvallen omdat deze niet binnen de Westfriese Omringdijk staat.
Na 1 april beoordeelde een deskundige jury bestaande uit de architecten Rens Bakker en Ben Looye de inzendingen. Aandachtspunten bij de beoordeling waren:
1. Uitstraling
2. Materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit)
3. Kleurgebruik (in samenhang met de omgeving)
4. Context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing)
5. Mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld materiaalgebruik, energiegebruik).

Er werden zes gebouwen door de jury geselecteerd. De nominaties werden in juni bekend gemaakt via de dag- en weekbladen, ons ledenblad het Vierkant en op onze website geplaatst. Daarna kon iedereen tot en met 14 augustus via de website stemmen op haar of zijn favoriet.
Er is massaal gestemd. Er zijn maar liefst 2517 unieke stemmen uitgebracht.
Hoge ogen gooide de André Hoeve uit Spierdijk. De eigenaren van dit bedrijf verzamelden 29,7 % van de stemmen voor hun nieuwe stal. Toch nog onvoldoende om te winnen.
Als winnaar met 37,2 % van de stemmen kwam uit de bus Oogcentrum Noordholland aan de Gildestraat 10 in Heerhugowaard. Het juryrapport meldt daarover het volgende:
Het gebouw ligt als een kunstwerk op een verhoogd maaiveld waarin parkeerruimte voor het personeel verborgen ligt. Het is in eerste instantie niet direct af te lezen wat de functie van het gebouw is, maar dat maakt het nog meer intrigerend.
Een wit gebouw met afgeronde hoeken met daarin uitsnijdingen door mahoniehouten kozijnen. De uitsnijdingen zijn meestal rechthoekig in een mooi ritme gepositioneerd. De entree heeft de boogvormige brede uitsnijding tot aan de grond toe, bekleed met mooie materialen wat het een rijke entree maakt. In het interieur een oogstrelende patio met veel daglicht en groen.

Rob Wouters spreekt zijn dankwoord uit voor de prijs voor het mooiste nieuwe bedrijfsgebouw.
Rob Wouters spreekt zijn dankwoord uit voor de prijs voor het mooiste nieuwe bedrijfsgebouw. Naast hem zijn vrouw Monique en achter hen voorzitter Jan Smit. (Foto Petra Tromp)

De prijs, bestaande uit een oorkonde en een zilveren speld vervaardigd door ons bestuurslid Anneke Helder mocht ik overhandigen aan Rob en Monique Wouters.
In zijn dankwoord gaf de heer Wouters aan dat de prijs een compliment is voor het gehele team dat bij de realisatie van het gebouw betrokken in geweest.

Jan Smit