Eind 2018 werd in opdracht van Stichting De Westfriese Molens een begin gemaakt met de restauratie van Molen De Lastdrager in Hoogwoud. Een behoorlijke klus, waarbij aan de nodige tegenvallers het hoofd moest worden geboden.

De feestelijk versierde Molen De Lastdrager.
De feestelijk versierde Molen De Lastdrager. (Foto Jan Smit)

Uit dendrochronologisch onderzoek van het eikenhout van het achtkant van de molen bleek dat het afkomstig is van bomen die in 1525 zijn gekapt. De molen is vermoedelijk in 1526 gebouwd. Daarmee is De Lastdrager de oudste houten molen van Nederland en iets ouder dan de molen van Waarland die uit 1530 dateert. De Lastdrager is oorspronkelijk als poldermolen op een andere plek dan de huidige gebouwd. Na ongeveer honderd jaar is de molen verplaatst naar de huidige plaats in Hoogwoud en een korenmolen geworden. Tot 1935 is deze in bedrijf geweest. Daarna zijn de maalstenen en de maalstoel verdwenen.

Links voorzitter Kasper Gutter en rechts secretaris Bart Slooten.
Links voorzitter Kasper Gutter en rechts secretaris Bart Slooten. (Foto Jan Smit)

Onderdeel van de in 2020 afgeronde restauratie was het weer maalvaardig maken van de molen. Er werd een grote geldwervingsactie op touw gezet onder het motto: ‘Geef De Lastdrager een nieuw Hart’. Deze campagne werd een succes, niet alleen door subsidies van overheden en bijdragen van sponsors en particulieren, maar ook door het winnen van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018 ad. € 95.000. Mede dankzij de stemmen van veel leden van het Westfries Genootschap kon deze publieksprijs met net iets meer stemmen dan de naaste concurrent worden gewonnen.
Na de restauratie en het weer maalvaardig maken van de molen werd er ook een molenaarsverblijf bij de molen gebouwd.

Cees Klaver bij de net door hem geopende deur van de molen.
Cees Klaver bij de net door hem geopende deur van de molen. (Foto Jan Smit)
Nico Papineau Salm van Vereniging De Hollandsche Molen licht de vang.
Nico Papineau Salm van Vereniging De Hollandsche Molen licht de vang. (Foto Jan Smit)
 

Door de coronacrisis moesten de officiële heropening van de molen en de officiële opening van het molenaarsverblijf uitgesteld worden tot vrijdag 17 september 2021. Daarvoor was een kleine groep mensen uitgenodigd.

Nico Papineau Salm (midden) overhandigt een barometer aan molenaar Cees Mens. Links secretaris Bart Slooten.
Nico Papineau Salm (midden) overhandigt een barometer aan molenaar Cees Mens. Links secretaris Bart Slooten. (Foto Jan Smit)

Na een kort welkomstwoord van Bart Slooten, de secretaris van de Stichting De Westfriese Molens, volgde de openingstoespraak van voorzitter Kasper Gutter.
Oud-bestuurslid Cees Klaver knipte hierna het lint door dat voor de deur van de gerestaureerde molen was gespannen en Nico Papineau Salm, voorzitter van Vereniging De Hollandsche Molen, lichtte de vang, waarna de met vlaggetjes versierde wieken begonnen te draaien. Namens de vereniging overhandigde hij een barometer aan molenaar Cees Mens. Voor een molenaar is het immers van groot belang om de wind en het weer in de gaten te houden.

Het molenaarsverblijf.
Het molenaarsverblijf. (Foto Jan Smit)

De nieuwe burgemeester van de gemeente Opmeer, Gerard van den Hengel, opende vervolgens symbolisch de deur van het nieuwe molenaarsverblijf. Daarbij nodigde hij Cees Klaver uit om samen met hem naar binnen te gaan.
Het was een opmaat naar een verrassing die de burgemeester in petto had voor het oud- bestuurslid. De burgemeester mocht Klaver vertellen dat hij onder meer vanwege zijn grote inzet voor Stichting De Westfriese Molens benoemd was tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus door mevrouw Klaver bij haar man opgespeld.

Van links naar rechts: burgemeester Van den Hengel, Cees Klaver en echtgenote en wethouder Wiersma-de Faria.
Van links naar rechts: burgemeester Van den Hengel, Cees Klaver en echtgenote en wethouder Wiersma-de Faria. (Foto Jan Smit)

Behalve waardering voor het bestuur van de stichting en het kersverse lid in de Orde van Oranje Nassau was er ook veel lof voor molenaar Cees Mens die zich met hart en ziel ingezet heeft voor de restauratie en de geldwerving.
Wie dat wilde kon na afloop van de plechtigheden een kijkje nemen in de molen en het molenaarshuis en voor iedereen was er een zakje pannenkoekenmeel. Een mooie afsluiting van een feestelijke middag.

Jan Smit

Een deel van het eikenhouten achtkant van de molen.
Een deel van het eikenhouten achtkant van de molen. (Foto Jan Smit)