De Noord-Hollandse stolp uit 1860 aan de Dorpsstraat 65 in Zwaag bevat een bijzonder interieur. Op verzoek van de eigenaren Jan en Toos Louter is dit op 29 juni van dit jaar door middel van een deelaanbesteding door de Gemeente Hoorn aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd. Het betreft de nagelvaste onderdelen zoals de schouw, kastenwanden, deuren en het plafond, aanwezig in de vertrekken aan de voorzijde: de woonkamer, de voormalige slaapkamer en het voorste gedeelte van de vroegere koegang. In de koegang bevinden zich nog de zogenaamde blauwbakken tegels, originele blauwgrijze gesmoorde plavuizen.

Noord-Hollandse stolp Dorpsstraat 65 in Zwaag.
Noord-Hollandse stolp Dorpsstraat 65 in Zwaag. (Foto Jan Smit)

De werkgroep Red de Stolp, een samenwerkingsverband van Bond Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap, ondersteund door Archeologie West-Friesland en MOOI Noord-Holland, vond het initiatief van de heer en mevrouw Louter zo bijzonder dat zij besloten heeft het echtpaar in het zonnetje te zetten door het overhandigen van een zogenaamde warme douche. Het is de tweede die uitgereikt is.

Van links naar rechts Elsa Gorter, de heer en mevrouw Louter en Jan Smit.
Van links naar rechts Elsa Gorter, de heer en mevrouw Louter en Jan Smit. (Foto Mitchell Schuckmann)

Op 29 november 2017 werd in het fraaie zestiende-eeuwse stadhuis van Alkmaar de aftrap voor de op het publiek en de politiek gerichte campagne Red de Stolp gegeven. Sindsdien is er veel gebeurd en is er op diverse manieren aandacht gegeven aan het grote belang van de stolp voor het Noord-Hollandse landschap. Kort geleden verscheen een in opdracht van de Provincie Noord-Holland door MOOI Noord-Holland gemaakt rapport met daarin een waarderingskaart van alle nog in onze provincie aanwezige stolpen. Ook is een groot aantal aanbevelingen gedaan voor maatregelen en stimulansen om de resterende stolpen voor de toekomst te bewaren.

Detail schouw.
Detail schouw. (Foto Jan Smit)
Detail schouw.
Detail schouw. (Foto Jan Smit)
 

Tijdens de bijeenkomst in Alkmaar is aan wethouder Anjo van de Ven namens de organisaties achter de campagne Red de Stolp de eerste symbolische warme douche uitgereikt. Dit als waardering voor het stolpenbeleid van de gemeente Alkmaar na de fusie met de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. Op basis van een inventarisatie van de kwaliteit van de stolpen in de Schermer zijn in goed overleg met de bewoners, stolpen aangewezen als gemeentelijk monument dan wel gehandhaafd als beeldbepalend pand op grond van het bestemmingsplan. Daardoor wordt het dominante beeld van grote stolpen in het gave cultuurhistorisch zeer waardevolle landschap in de Schermer gewaarborgd en is het beleid een voorbeeld voor andere gemeenten.

Kastenwand in de vroegere slaapkamer.
Kastenwand in de vroegere slaapkamer. (Foto Jan Smit)

De werkgroep Red de Stolp vindt het niet alleen van belang dat de stolp als landschapselement behouden blijft, maar ziet ook graag dat historische interieurs van stolpen behouden blijven. Daarvoor is de medewerking en inzet van eigenaren van stolpen zoals de heer en mevrouw Louter van groot belang. Daarom is op donderdag 16 december door Elsa Gorter van Bond Heemschut en Jan Smit van het Westfries Genootschap aan de heer en mevrouw Louter de tweede symbolische warme douche overhandigd.
Op de bijbehorende oorkonde staat als motivatie het volgende:
De erfgoedinstanties Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap hebben in het kader van de campagne Red de Stolp besloten de heer en mevrouw Louter te onderscheiden met de ‘warme douche’.
Dit als waardering voor hun initiatief om het interieur van de stolp aan de Dorpsstraat 65 te Zwaag op de gemeentelijke monumentenlijst te laten plaatsen.
Daardoor wordt onderstreept dat het uit cultuurhistorisch oogpunt niet alleen belangrijk is stolpen als beeldbepalend element voor het Noord-Hollandse landschap te bewaren, maar dat ook authentieke interieurs het verdienen om voor het nageslacht te worden bewaard.

Jan Smit

Bedstede in de woonkamer.
Bedstede in de woonkamer. (Foto Jan Smit)