Stichting Oud Obdam-Hensbroek organiseerde in haar onderkomen 't Tuinhuis aan de Willibrordustuin in Obdam een winterexpositie ter gelegenheid van het feit dat de huidige Sint Victorkerk 125 jaar oud is. Aan de opening van deze tentoonstelling op 5 februari ging een processie vooraf die van de kerk naar 't Tuinhuis ging.

R.K. Sint Victor kerk Obdam met pastorie.
R.K. Sint Victor kerk Obdam met pastorie. (Foto Jan Smit)

De geschiedenis van de parochie zelf is al veel ouder dan 125 jaar. Op de expositie werd de geschiedenis van Obdam vanaf 800 na Christus in het kort uit de doeken gedaan. Nadat in 1572 de steden van het Noorderkwartier onder het gezag van de aanhangers van Willem van Oranje kwamen te staan werd het protestantse geloof de enige toegestane religie in de regio Westfriesland. De gereformeerden namen de katholieke kerken over en de katholieken konden niet meer in het openbaar hun geloof belijden en maakten voor hun bijeenkomsten gebruik van schuilkerken.

Beeld van Sint Victor.
Beeld van Sint Victor. (Foto Jan Smit)
Verzameling voorwerpen met onder andere collectebusjes.
Verzameling voorwerpen met onder
andere collectebusjes. (Foto Jan Smit)
 

De Obdammer katholieken bouwden in 1649 een schuilkerk net buiten Obdam aan de Lutkedijk, op de grens van Obdam en Spanbroek. Dit omdat de toenmalige heer van Obdam, Jacob van Wassenaer, admiraal was in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en zich niet kon veroorloven dat er op zijn grondgebied een katholieke schuilkerk zou staan. In april 2015 zijn door Archeologie West-Friesland op aanwijzing van Stichting Oud Obdam-Hensbroek opgravingen gedaan naar deze schuilkerk en de daarop volgende. De eerste uit 1649 was vermoedelijk een eenvoudig houten gebouw. De nieuwe uit 1766 is vermoedelijk ook van hout geweest, maar was wel ondersteund door poeren bestaande uit los gestapelde bakstenen. Tijdens de expositie waren foto's en vondsten van de opgravingen te zien. Verder waren er foto's van de stenen voorloper van de huidige kerk en van de kerk die in 1892 is ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. C.J.M. Bottemanne. De huidige kerk met de pastorie zijn ontworpen door de veelzijdige Hoornse architect Adrianus Cyriacus Bleijs (1842-1912). Hij was architect van veel bekende bouwwerken. Daaronder het vroegere raadhuis van Obdam (1873-1875), de R.K. Begraafplaats in Medemblik, de R.K. Sint Cunera kerk in Nibbixwoud, de R.K. Sint Cyriacus en Franciscus kerk in Hoorn (Koepelkerk) en de R.K. Sint Nicolaas kerk in Amsterdam. Daarnaast had hij particuliere opdrachtgevers en ontwierp bijvoorbeeld ook woonhuizen en winkelpanden.

Voormalige raadhuis van Obdam ontworpen door A.C. Bleijs.
Voormalige raadhuis van Obdam ontworpen door A.C. Bleijs. (Foto Jan Smit)

De patroonheilige van de kerk in Obdam, Sint Victor, was een Romeinse veteraan die in 286 vanwege zijn christelijk geloof door Romeinse soldaten werd vermoord omdat hij een heidense offerplechtigheid voorafgaande aan een veldslag veroordeelde. Hij werd later heilig verklaard en wordt met zijn standvastig geloof gezien als voorbeeld voor de gelovigen.

Kazuifel (mouwloos opperkleed van een priester).
Kazuifel (mouwloos opperkleed van een
priester). (Foto Jan Smit)
Vitrine met kostbare gebruiksvoorwerpen.
Vitrine met kostbare gebruiksvoorwerpen.
(Foto Jan Smit)
 

Behalve aan de geschiedenis van de parochie, de gebouwen en de architect werd er ook aandacht besteed aan het interieur van de kerk, de gebruiksvoorwerpen, de priesters en hun ambtskleding en de zeven sacramenten (doop, eucharistie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, biecht en priesterwijding). Daarnaast waren er nog filmbeelden te zien.

Boven de altaaropstelling zijn foto's van kruiswegstaties te zien.
Boven de altaaropstelling zijn foto's van kruiswegstaties te zien. (Foto Jan Smit)

Al met al was het een goed verzorgde expositie die in het net geverfde Tuinhuis goed tot zijn recht kwam. Voor veel katholieken was het een feest van herkenning, maar ook voor protestanten was dit kijkje in de plaatselijke geschiedenis leerzaam en plezierig.

Jan Smit

Een deel van de expositie.
Een deel van de expositie. (Foto Jan Smit)