Een van de aandachtspunten van het beleidsplan 2014-2018 is het werven van nieuwe leden. Een andere doelstelling van het Westfries Genootschap is het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van Westfriesland. We willen alle kennis en informatie die we in huis hebben graag delen met het grote publiek.

Medewerkers van Van der Valk hijsen de Westfriese vlag.
Medewerkers van Van der Valk hijsen de Westfriese vlag. (Foto Jan Smit)

Op de commissiemiddag van 5 april 2014 in Andijk deed Bep Dekker-Buur, destijds voorzitter van de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken, de suggestie om een keer een dag te organiseren met als doelstelling niet-leden te interesseren voor het lidmaatschap van onze vereniging. Op de commissiemiddag van 10 april 2015 in Benningbroek werd besloten dit idee verder uit te werken. Al snel werd de naam Westfrieslanddag geboren. Een commissie met daarin de bestuursleden Petra Tromp, Joop Schouten, Jan Wittink, Piet Zwaan en mijzelf, aangevuld met onze secretaresse Corina van Willegen ging aan de slag. Naarmate we langer bezig waren en de contouren voor de dag steeds beter zichtbaar werden, groeide het enthousiasme, niet alleen bij de voorbereidingscommissie, maar ook bij het bestuur, de commissies, de met onze vereniging samenwerkende stichtingen, de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken en het Museumoverleg Textielmedewerkers Noord-Holland. Ook Archeologie West-Friesland en de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes verleenden graag hun medewerking.

Inrichting van de stands van de bouwhistorische commissie en die met betrekking tot de leskist.
Inrichting van de stands van de bouwhistorische commissie en die met betrekking tot de leskist. (Foto Jan Smit)

Als datum kwam 8 april 2017 uit de bus. De locatie moest voldoende faciliteiten beschikken om alle deelnemers aan bod te kunnen laten komen, er moest voldoende parkeerruimte zijn en de plek moest vanuit geheel Westfriesland goed bereikbaar zijn. Wij kozen daarom voor het Van der Valk hotel in Hoorn, vlak bij de A7.

Isabella Prins van Radio Noord-Holland praat met twee dames van Marken.
Isabella Prins van Radio Noord-Holland praat met twee dames van Marken bij het Museumoverleg Textielmedewerkers Noord-Holland. (Foto Jan Smit)

De Westfrieslanddag is op velerlei manieren onder de aandacht gebracht. Niet alleen via onze eigen kanalen zoals ons ledenblad het Vierkant en het blad van Stichting Westfriese Families, Facebook en de website, maar ook bijvoorbeeld door middel van een advertentie in een zondagskrant en een onder alle leden verspreide poster. Ook de media gaven veel aandacht aan de Westfrieslanddag en het Westfries Genootschap. Het regionale dagblad, een zondagskrant, weekbladen, dorpsbladen, websites van collega-historische verenigingen, regionale radio- en televisiezenders: het kon niet op.

Stand van Stichting Westfriese Families.
Stand van Stichting Westfriese Families. (Foto Jan Smit)

Toch was het spannend hoe groot de belangstelling zou zijn. Allerlei factoren spelen daarbij een rol, zoals het weer, concurrentie van activiteiten georganiseerd door anderen enz.
We zijn niet teleurgesteld. Leden en niet-leden kwamen in groten getale af op het gratis toegankelijke evenement. Het programma was dan ook heel gevarieerd en er was voor jong en oud iets te beleven. Een greep uit het aanbod: voordrachten in het Westfries, het Westfrieslandspel, ‘effies klesse’ in het Westfries, lezingen over Westfries groen en archeologische onderwerpen, historische films en fotopresentaties, geschiedenisverhalen voor kinderen en een introductie kwartierstaat maken. Daarnaast informatiestands van de diverse commissies, stichtingen en verenigingen.

Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes.
Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes. (Foto Willem Zwier)

Men kon meedoen aan prijsvragen bij Stichting Landelijk Schoon, de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken, de Commissie voor Excursies en het Westfries Genootschap zelf. Kinderen konden zelf meel maken bij Stichting De Westfriese Molens, een spel spelen bij Archeologie West-Friesland en meedoen aan een kleurplatenwedstrijd. Bij de Bouwhistorische Commissie was een schaalmodel te zien van een stolpboerderij en bij Stichting De Westfriese Molens waren schaalmodellen van molens te zien. De vertegenwoordigers van het Museumoverleg Textielmedewerkers Noord-Holland waren aanwezig met bijzondere museumstukken en hadden zich allemaal in klederdracht gestoken, zodat ook andere klederdrachten dan de Westfriese streekdracht te zien waren. Veel belangstelling was er ook voor de optredens van de dansgroep en het op de foto gaan in Westfries kostuum.
De Westfrieslanddag leverde veel positieve reacties op van de bezoekers en in de pers.
Ruim dertig mensen meldden zich aan als nieuw lid.

De winnaars van de prijsvraag van Stichting Landelijk Schoon maken een ritje met een oldtimer.
De winnaars van de prijsvraag van Stichting Landelijk Schoon maken een ritje met een oldtimer van de familie Peetoom. (Foto Pieter van den Berge)

Het bestuur kijkt met voldoening terug op een mooie en onvergetelijke dag. Onze dank gaat uit naar onze secretaresse Corina van Willegen die zo veel werk heeft verzet om deze dag te doen slagen en naar de meer dan honderd vrijwilligers die zich voor en tijdens deze dag hebben ingezet om Westfriesland en het Westfries Genootschap op de kaart te zetten.
Het was ook een dag waarbij de onderlinge band tussen verenigingen, commissies en stichtingen versterkt is en waarbij een ieder genoot van de grote belangstelling van het publiek voor alle waardevolle activiteiten van het Westfries Genootschap.

De stand van het Westfries Genootschap met links Margo Haakma en rechts Els Haakma.
De stand van het Westfries Genootschap met links Margo Haakma en rechts Els Haakma. (Foto Willem Zwier)

Het is een onvergetelijke dag geworden die op de een of andere manier om een vervolg vraagt. Op welke manier dat moet gebeuren is een vraag waar het bestuur zich de komende tijd mee bezig zal houden.

Jan Smit

Penningmeester Peter Koopman overhandigt Corina van Willegen een welverdiende bos bloemen.
Penningmeester Peter Koopman overhandigt Corina van Willegen een welverdiende bos bloemen. (Foto Jan Smit)