Op vrijdag 30 juni organiseerden de commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en de gidsengroep Twisk van het Nut in samenwerking met de vereniging In 't Pak een zomeravondwandeling in het monumentale dorp Twisk. De ontvangst vond plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente Thomas (de voormalige hervormde kerk). De kerk was met 175 mensen goed gevuld met deelnemers, vrijwilligers en publiek.

In kostuum van links naar rechts: Fred en Lies Smit, Marita Schoonheijm, Gerian Helder en Harry Sijm.
In kostuum van links naar rechts: Fred en Lies Smit, Marita Schoonheijm, Gerian Helder en Harry Sijm. (Foto Jan Smit)

In mijn openingswoord in het Westfries stond ik er bij stil dat we in onze tijd er graag op uit trekken om verre landen te verkennen en kennis te maken met andere culturen, maar dat het ook belangrijk is om iets van de eigen omgeving en cultuurhistorie te weten. Deze gelegenheid was daarvoor uitermate geschikt.

Jan Vrugt vertelt over Grote Pier en de Zwarte Hoop.
Jan Vrugt vertelt over Grote Pier en de Zwarte Hoop. (Foto Jan Smit)

Hierna vertelde Gerian Helder over de Westfriese streekdracht. Marita Schoonheijm en Harry Sijm lieten de daagse dracht zien en Fred en Lies Smit de zondagse dracht.
Aansluitend vertelde Jan Vrugt het verhaal van Grote Pier, waarbij hij inging op de gebeurtenissen in Twisk toen de Zwarte Hoop daar op zijn strooptocht in 1517 aankwam. Volgens de overlevering kregen de Twiskers toen hun bijnaam Gladoren, nadat soldaten van de Zwarte Hoop bij enkele Twiskers de oorschelpen hadden afgehakt.
Toen was het tijd om naar buiten te gaan. Onder leiding van zeven gidsen gingen zeven groepen wandelaars op pad om het dorp te verkennen. Jammer genoeg bleef het vanaf dat moment de hele avond regenen.

De wandelaars gaan op pad.
De wandelaars gaan op pad. (Foto Jan Smit)

In de Doopsgezinde kerk vertelde de predikant, Ds. Bart Santema, over Grote Pier, Maarten Luther en Menno Simons. In deze kerk werden onder orgelbegeleiding van Jeroen Rijpkema ook religieuze liederen gezongen met Westfriese teksten.
Op vijf andere plaatsen, soms binnen en soms buiten op een beschutte plek, vertelden dames en heren in streekdracht over hun kleding en hun sieraden.

Ds. Bart Santema aan het woord in de Doopsgezinde kerk.
Ds. Bart Santema aan het woord in de Doopsgezinde kerk. (Foto Jan Smit)

Achter de boerderij van Kees Klaver, de zevende locatie, werd op humoristische wijze het bezoek van de Zwarte Hoop aan Twisk verbeeld door leden van de toneelverenigingen Sint Pieter en de Drie Leliën. Grote Pier werd gespeeld door Hylke Nauta, een echte Fries. De beroemde zin die iemand Grote Pier na moest zeggen om vast te stellen of hij vriend of vijand van de Friezen was: “Bûter, brea en griene tsis, hwa dat nette sizze kin is gjin rjuchte Fries” kwam bij de Grote Pier van 2017 vloeiend uit zijn mond.

De Twiskers in onderhandeling met Grote Pier.
De Twiskers in onderhandeling met Grote Pier. (Foto Jan Smit)

Na de wandeling kwam iedereen weer terug in de kerk van de protestantse gemeente.
Het Groot Twisker Koor onder leiding van Menno Jansma zong a capella eerst het door Nel van Laren-Zwuup gemaakte lied: ‘Dut is 't land’ en daarna een ode aan Twisk. Hun optreden werd afgesloten met een toegift.

Het Groot Twisker Koor.
Het Groot Twisker Koor. (Foto Jan Smit)

Onder het genot van een hapje en een drankje, werd na het bedanken van Grote Pier de avond afgesloten. Uit de vele positieve reacties bleek dat de regen wel vervelend was, maar geen spelbreker.

Jan Smit

Jan Wijdenes en Elly Hauwert.
Jan Wijdenes en Elly Hauwert. (Foto Jan Smit)