De uitreiking van het eerste jaarboek van het Westfries Genootschap is alle jaren een hoogtepunt voor het bestuur en de redactiecommissie. Op zaterdag 25 juni kwam een aantal genodigden bijeen in de kerk van de Protestantse Gemeente het Vierkant in Wognum.

De Protestantse kerk van Wognum.
De Protestantse kerk van Wognum.
(Foto Frans Leek van Stichting Projector)
 

Na mijn openingswoord vertelde Lourens Schuijtemaker over zijn onderzoek naar de herkomst van een groep Hollanders die begin zestiende eeuw op uitnodiging van de Deense koning naar het eiland Amager in Denemarken emigreerde om daar de teelt van groenten en fruit naar een hoger plan te tillen. Lange tijd was onduidelijk waar deze mensen vandaan kwamen. Waren het Vlamingen, Waterlanders of Westfriezen? Op basis van zijn onderzoek is Lourens tot de conclusie gekomen dat het Westfriezen waren uit het rechtsgebied van de stad Hoorn.

Ingang van de kerk met welkomstbord.
Ingang van de kerk met welkomstbord. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Lourens is in het dagelijks leven wiskundeleraar, maar heeft ook geschiedenis gestudeerd en hij publiceert veel over onze regionale geschiedenis. Het jaarboek van het Westfries Genootschap is een van de uitgaven waarin artikelen van zijn hand verschijnen. In het ‘Ten geleide’ bij het jaarboek 2017 schreef de redactiecommissie het volgende: ‘Wij verwelkomen een gloednieuwe auteur, Lourens Schuijtemaker uit Grosthuizen. Hij is een kleinzoon van een van onze ereleden. Dirk Schuijtemaker’. In dat jaar verscheen het artikel ‘Stedelijke weides in de periode 1500-1800’. Het is een samenvatting van de scriptie die Lourens schreef in het kader van de bachelor opleiding. Het onderzoek dat daaraan ten grondslag lag leverde een schat aan gegevens op over het bezit aan landbouwgrond van stedelingen in Westfriesland tussen 1500 en 1800. Hierbij koppelde Lourens de veranderingen in het grondbezit op het Westfriese platteland aan de economische gesteldheid van de agrarische sector. Dit leverde een duidelijk beeld op van hoe de landbouw in onze omgeving zich ontwikkelde.

Een van de fraaie grafstenen in de kerk.
Een van de fraaie grafstenen in de kerk. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

In 2019 verscheen het artikel ‘De achttiende-eeuwse veepest in Oostelijk West-Friesland’ Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek voor zijn masterscriptie ‘Koeien, kaas, kentering, de agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland tot 1811’. In het jaarboek beschreef hij de rampzalige gevolgen van de veepest voor de Westfriese boerenstand. Voor velen was deze gevreesde veeziekte een kwestie van overleven of opgeven van het bedrijf.

Aandacht voor de presentatie van Lourens Schuijtemaker.
Aandacht voor de presentatie van Lourens Schuijtemaker. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

In 2021 werden we verblijd met twee artikelen. ‘Van één naar twee dorpen: het ontstaan van Grosthuizen en Oudendijk’ en ‘Een sock met oud anijssaadt: de tuinbouw van Stede Grootebroek (tot en met Napoleon)’.
Dit jaar bevat het jaarboek weer een artikel van Lourens en wel: ‘Vele vaandels en een vliegende Draeck: de Nederlandse Opstand in Koggenland’.
Iemand die zoveel interessante artikelen voor het jaarboek schrijft, verdient het om een keer in het zonnetje gezet te worden. Dat gebeurde door middel van het overhandigen van het eerste jaarboek aan deze jonge schrijver. Daarbij heb ik de wens uitgesproken dat onze vereniging ook in de toekomst van Lourens zijn grote belangstelling voor de regionale cultuurhistorie zal mogen profiteren.

Lourens Schuitemaker (links) heeft zojuist het eerste jaarboek in ontvangst ...
Lourens Schuitemaker (links) heeft zojuist het eerste jaarboek in ontvangst genomen van voorzitter Jan Smit. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Daarna mocht ik de redactieleden en uitgever Frenk Dieke bedanken voor hun werk.
Voor Frenk Dieke en vormgever Marc Elsendoorn is dit al weer het tiende jaarboek waaraan zij hebben gewerkt.

Links uitgever Frenk Dieke met naast hem de redactieleden Martine Meester, ...
Links uitgever Frenk Dieke met naast hem de redactieleden Martine Meester, Peter Ruitenberg, Henk Kok, Peter Smit (achter Henk Kok), Martin Menger, Tom Wester en uiterst rechts voorzitter Jan Smit. (Foto Frans Leek van Stichting Projector)

Dit jaar bestaat de Historische Stichting De Cromme Leeck 25 jaar. Het werkgebied van deze stichting omvat de plaatsen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De stichting is vernoemd naar de voormalige veenrivier de Kromme Leek. Het is een van de oudste nog aanwezige landschapselementen in deze streek. De Kromme Leek loopt vanaf de Baarsdorpermeer langs de drie genoemde dorpen richting Medemblik in het oosten.
In het kader van haar jubileum heeft Stichting De Cromme Leeck aan Stichting Projector gevraagd opnamen te maken van het stroomgebied van het voormalige veenriviertje. Deze beelden werden als afsluiting van het officiële gedeelte vertoond.
Tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje kon nog even worden nagepraat over de geslaagde bijeenkomst.

Inpakken jaarboeken bij Andries Smit.
Inpakken jaarboeken bij Andries Smit. (Foto Jan Smit)

Na heel veel jaren kunnen we voor het inpakken en verzendklaar maken van de jaarboeken niet meer terecht bij ons oud-bestuurslid Pieter de Boer in Zuid-Scharwoude. Het werd voor hem steeds lastiger om in de bedrijfsruimte van Wijndomein De Koen plaats te maken voor het inpakwerk van het Westfries Genootschap. Hij heeft daarom gevraagd op zoek te gaan naar een andere ruimte. Gelukkig kunnen we vanaf dit jaar bij Andries Smit in Medemblik. terecht. Met een groepje vrijwilligers hebben we daar op woensdag 29 juni het jaarboek ingepakt.

Jan Smit

Andries Smit helpt ook een handje bij het inpakken.
Andries Smit helpt ook een handje bij het inpakken. (Foto Jan Smit)