De Westfriezendag was dit jaar op op zaterdag 3 september in Berkhout. Hoewel deze dag een traditie is, was het best bijzonder dat we voor het eerst sinds 2019 weer een complete Westfriezendag hadden. Als gevolg van de coronacrisis hadden we in 2020 geen Westfriezendag en in 2021 hielden we alleen maar de algemene ledenvergadering.
Dat er mede dankzij een oproep in het programmablad een grote groep leden in streekdracht was gekomen, verhoogde de feestvreugde. De groep ging na afloop buiten voor de kerk op de foto.

De in Westfriese streekdracht geklede leden voor de Berkhouter Kerk.
De in Westfriese streekdracht geklede leden voor de Berkhouter Kerk. Foto Frans Leek.

Na mijn welkomstwoord vertelde de voorzitter van de Historische Kring Berckhout Bobeldyc Michael van Beek iets over de geschiedenis van Berkhout en Bobeldijk en over de historische kring.
In mijn openingstoespraak maakte ik melding van de instelling van een tweetal commissies.
Het betreft een jubileumcommissie die de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2024 moet gaan voorbereiden en een commissie die zich moet gaan buigen over de toekomst van het Westfries Genootschap. Er is aanleiding tot zorg. Het ledental van onze vereniging neemt jaarlijks sterk af. Er is sprake van vergrijzing, niet alleen bij de leden maar ook bij het bestuur. Ledenbijeenkomsten trekken minder bezoekers dan voorheen en het wordt steeds moeilijker om voldoende bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Het lukt ons ook niet meer om aan alle doelstellingen van het Westfries Genootschap te voldoen. We hebben zelf bijna geen mogelijkheden meer om ons in te zetten voor het landschap en de monumenten van Westfriesland. We zijn hiervoor aangewezen op andere organisaties, met name Heemschut.
Hoewel het geld nog niet het grootste probleem is, krijgen we als gevolg van dalende inkomsten en stijgende kosten steeds meer te maken met financiële tekorten. Gelukkig heeft de vereniging nog de nodige reserves.

Het Van Damorgel uit 1887/1888 in de Berkhouter Kerk.
Het Van Damorgel uit 1887/1888 in de Berkhouter Kerk. Foto Frans Leek.

Na mijn openingstoespraak volgde de uitreiking van de Westfrieslandprijs. Dit jaar was dat in de categorie folklore. Namens Stichting Volksvermaak Wadway namen Monique Besseling en John Tool de bij de prijs behorende oorkonde en de symbolische cheque van € 1.000 in ontvangst.
Daarna volgden de gebruikelijke onderwerpen zoals de goedkeuring van de diverse verslagen.

Secretaris Jan Wittink en scheidend bestuurslid Anneke Helder.
Secretaris Jan Wittink en scheidend bestuurslid Anneke Helder. Foto Frans Leek.

De bestuursleden Annet Staal en Kees Kreuk werden herbenoemd. Helaas moesten we na twaalf jaar afscheid nemen van ons bestuurslid Anneke Helder. Door haar afscheid is een vacature in het bestuur ontstaan. Het bestuur is naarstig op zoek naar een opvolger voor Anneke, maar dat is geen eenvoudige opgave.
De vergadering werd besloten met een optreden van Muziekvereniging Volharding uit Berkhout. De muziekkeuze en de vertolking daarvan vielen goed in de smaak.

Muziekvereniging Volharding onder leiding van Werner Jansen.
Muziekvereniging Volharding onder leiding van Werner Jansen. Foto Anneke Helder.
Een kijkje in de kerkzaal tijdens het optreden van Muziekvereniging Volharding.
Een kijkje in de kerkzaal tijdens het optreden van Muziekvereniging Volharding. Foto Petra Tromp.

Na de lunch in Café de Ridder was het tijd voor de excursies. Een excursie ging naar Etersheim met een bezoek aan het Schooltje van Dik Trom en de Etersheimer Braak, het laagste punt van Noord-Holland. Daar werden de molen, het mini-museum voor archeologie De Waterwolf en het bezoekerscentrum De Breek bezocht.

De lunch in Café de Ridder.
De lunch in Café de Ridder. Foto Annet Staal.

Bezoek aan het museumgemaal bij Oudendijk.Bezoek aan het museumgemaal bij Oudendijk. Foto Anneke Helder.

De tweede excursie ging naar Oudendijk met een bezoek aan de biologische melkveehouderij van Brigit Bakels. Dit bedrijf is ook een kleinschalige zorgboerderij. Verder werd het aan de overkant gelegen museumgemaal aan de Beetskoogkade met een bezoek vereerd.
Voor de excursies naar Etersheim en Oudendijk werd één bus ingezet. Het vervoer stuitte door de smalle wegen en de grootte van de bus op de nodige hindernissen, waardoor er vertragingen ontstonden.
De derde excursie ging met een door een grote trekker getrokken huifkar naar de André Hoeve in Spierdijk. Dit is een melkveehouderij annex zorgboerderij. Daar volgde een rondleiding op het bedrijf met een uitleg over de activiteiten. Bezienswaardig is de zogenaamde Conostal. Deze is voorzien van een skybox en er is een boerderijwinkel waar Beemster kaas en streekproducten verkocht worden. Bij het ontwerp en de bouw van deze stal is gestreefd naar een goede landschappelijke inpassing, duurzaamheid en dierenwelzijn. Er is veel aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met het milieu. Deze stal was in 2021 een van de vijf genomineerde gebouwen voor de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland en kwam als tweede uit de bus.

Het schooltje van Dik Trom.
Het schooltje van Dik Trom. Foto Annet Staal.

Na afloop van de excursies was er nog gelegenheid om in Café de Ridder onder het genot van een drankje na te praten. Een kleine groep leden nam daarna in het café nog deel aan het diner, dat geserveerd werd in de vorm van een buffet.
Daarmee werd een zonnige en geslaagde Westfriezendag afgesloten. We kijken al weer uit naar volgend jaar!

Jan Smit

De serrestal op de André Hoeve. Foto Petra Tromp.
De serrestal op de André Hoeve. Foto Petra Tromp.