Algemene ledenvergadering Westfries Genootschap op 8 juni 2024 in de kerk van de Protestantse Gemeente in Wognum

Belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de nieuwe statuten. Aanwezig zijn 26 personen, waarvan 25 stemgerechtigd.
 
Om 10.00 uur opent voorzitter Jan Smit de vergadering.
 
Jan Smit legt uit dat de voorgenomen statutenwijziging aan de orde is. Wij hebben ons als bestuur en leden bezonnen op de toekomst. We kunnen niet onveranderd doorgaan en daarom zijn er keuzes gemaakt. In de voorgestelde nieuwe tekst zijn ook de nieuwste wettelijke bepalingen meegenomen. Notariskantoor Abma Schreurs uit Hoorn, die dat ook voor de laatste statutenwijziging in 2010 heeft gedaan, gaat deze statutenwijziging vastleggen in een akte. Het is de bedoeling, dat de aanwezige leden vandaag een besluit nemen over de voorgenomen wijziging van de statuten.
 
Jan Smit geeft uitleg c.q. toelichting over alle artikelen van de nieuwe statuten.
 
Diverse personen stellen vragen, die naar alle tevredenheid worden beantwoord.
 
Jan Smit vraagt de leden of ze akkoord gaan met nieuwe statuten.
 
De 25 stemgerechtigde leden stemmen unaniem voor. Ook machtigen zij unaniem voorzitter Jan Smit en penningmeester Nico Braak om er voor te zorgen dat de tekst van de nieuwe statuten in een notariële akte wordt vastgelegd.