Geslaagde najaarsstreekmiddag in Medemblik 

Op zaterdag 4 november kwam een dertigtal leden bij elkaar in het Oorlogsmuseum in Medemblik voor de najaarsstreekmiddag.


Dit jonge museum is omstreeks 2015 begonnen als Educatief Centrum Wereldoorlog II en in 2017 officieel geopend. In 2022 is het Oorlogsmuseum erkend als officieel geregistreerd museum. Het heeft dit jaar al 25.000 bezoekers gehad, waaronder veel scholieren.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, volgde een lezing over het Joods Werkdorp door Corien Hielkema, vrijwilliger bij Stichting Joods Werkdorp Wieringermeer.

In 1934 werd in de net drooggelegde Wieringermeer bij Slootdorp een werkdorp gebouwd voor de opvang van Joden die uit Duitsland en Oostenrijk vluchtten voor het opkomende naziregime. Het doel van het werkdorp was om vooral jonge mensen een opleiding te geven, waarna ze met deze opgedane kennis konden emigreren en elders een nieuw bestaan opbouwen. De meesten kregen les in akkerbouw en veeteelt, maar er waren daarnaast opleidingen voor bijvoorbeeld meubelmaker, timmerman en smid. Meisjes kozen voor huishouding en verzorging. Veel van de vluchtelingen emigreerden naar Zuid-Amerika en Palestina. Op 20 maart 1941 werd het werkdorp door de bezetter ontruimd.

Verder stond een rondleiding op het programma en ten slotte was er gelegenheid om het museum op eigen gelegenheid te bezichtigen.

De gids besteedde veel aandacht aan de belangrijke rol die Afro-Amerikanen hebben gespeeld bij de bevrijding van West Europa na de landing in Normandië, onder andere als chauffeurs van de auto’s die voor de bevoorrading van de geallieerde troepen zorgden. Zij werden ook ingeschakeld bij het onder moeilijke omstandigheden aanleggen van de begraafplaats Margraten in Zuid Limburg, waar veel gesneuvelde Amerikaanse militairen liggen begraven.

Alles bij elkaar was het een geslaagde najaarsstreekmiddag die uitnodigde om ook na het bezoek na te denken over de thema’s die deze middag aan de orde kwamen.

Hoewel de Tweede Wereldoorlog al weer meer dan 78 jaar geleden is, is de belangstelling voor alles wat er in die periode gebeurde en de achtergronden en gevolgen van de ingrijpende gebeurtenissen van destijds nog steeds heel groot. Mede door de oorlogen in Oekraïne, Israël en Gaza en veel andere plaatsen in de wereld zijn thema’s als oorlog, bevrijding, vrede en veiligheid helaas uiterst actueel.