Vijzel als bergplaats.Vijzel als bergplaats.
Alleen de vier betonnen staanders en het ‘floukige’ dak getuigen nog van weleer.Alleen de vier betonnen staanders en het ‘floukige’ dak getuigen nog van weleer.