Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel III: West-Friesland en het platteland

II-III-13. Zomerstal met kaaspers

II-13. Zomerstal met kaaspers

Klik hier voor een grotere afbeelding.

's Winters staat het vee op stal, 's zomers graast het buiten in de wei. Veel boerderijen hadden hun eigen kaasmakerij, voortgekomen uit het feit dat melk toen niet lang goed te houden was. Door de meeste boeren werd vrijwel alle melk verkaasd. Het kaasmaken was vaak een vrouwenaangelegenheid. De laatste jaren is er voor het kaasmaken weer meer belangstelling gekomen en op steeds meer boerderijen wordt weer boerenkaas gemaakt en kan daar gekocht worden.
In het voorjaar worden de stallen goed schoongemaakt en geschilderd. De koevensters worden van gordijntjes voorzien. In West-Friesland gaat men dan vaak nog veel verder in het versieren en aankleden van de stal; men strooit zand en schelpjes op de vloer, legt er kleden in neer en zet er het mooiste porcelein en aardewerk in te kijk dat men bezit. Zo werd de stal 's zomers meer een woonstal dan een veestal. Ook de kaaspers werd daar als pronkstuk neergezet.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.