Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel III: West-Friesland en het platteland

II-III-12. Stolpboerderijen

II-12. Stolpboerderijen

Klik hier voor een grotere afbeelding.

De rest van de bevolking hield zich vooral met de veeteelt bezig. Het boerenbedrijf bepaalde het landschap van West-Friesland, en bepaalt dat ook nu nog. In de 19e eeuw werd de landbouw nog belangrijker dan daarvoor, omdat de scheepvaart als bron van werkgelegenheid toen helemaal was verdwenen.
Dit type boerderij ken je natuurlijk wel, het zijn stolphoeven. De grote bouw- en bloeiperiode van de stolpboerderij is de tijd van de grote droogmakerijen en inpolderingen, dus tussen circa 1600 en 1640. Mensen, vee, voer, voorraden en werktuigen: alles onder één dak. De stolpen zijn over het algemeen goed bewaard gebleven en de laatste jaren worden oude exemplaren nogal eens opgekocht door mensen uit de stad. Veel boerderijen zijn nu nog alleen als woonhuis in gebruik, soms bieden zij een tuindersbedrijf onderdak.

Op dit schilderij uit 1981, komen de stolpboerderijen goed uit. Het schilderij, een Westfriese naïef, heet echter: Westfries bruidspaar. Het is geschilderd door Jannie Kuiper.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.