Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel III: West-Friesland en het platteland

II-III-1. Kaart van West-Friesland uit 1575

II-1. Kaart van West-Friesland uit 1575

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In deze diaserie gaan we op zoek naar het ontstaan van het Westfriese landschap, zoals we dat nu kennen. Het zal gaan over de strijd tegen het water, de dijken, de inpolderingen, de dorpen, de landbouwen landbouwprodukten, de feesten.
Over veel Westfriese dorpen zijn boeken gemaakt, waarin oude ansichten en ander fotomateriaal zijn afgebeeld en waarin je iets over je eigen omgeving kunt opzoeken. In deze serie houden we het wat algemener.
Op deze kaart van Joost Jansz Beeldsnijder uit 1575 zie je hoe West-Friesland er op het eind van de Middeleeuwen uitzag. Het gaat ons nu niet meer om de opgravingen, die er zijn gedaan. Ook gaan we niet de hele ontstaansgeschiedenis vanuit de prehistorie herhalen. In de Middeleeuwen kreeg het Westfriese landschap een permanent karakter: overstromingen en gedwongen verhuizingen kwamen steeds minder voor. Het vasteland werd steeds duidelijker omgrensd en steeds veiliger door de bouw van dijken. Het meest noordelijke gedeelte van de Kop van Noord-Holland bestond nog nauwelijks en werd nog meer dan West-Friesland beheerst door de zee.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.