Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel II: West-Friesland en de steden

II-3. Stadsplattegrond van Schagen

II-3. Stadsplattegrond van Schagen

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Ook Schagen is een oude stad en de tegenwoordige functie is enigszins te vergelijken met die van Hoorn. De markt in Schagen trekt elke week veel mensen naar de stad. Wie tegenwoordig naar de markt gaat, doet dat meestal omdat de groente en kleding er wat goedkoper zijn en om de gezelligheid. Het komt niet zo veel meer voor dat mensen die wat extra appels of bloemkool hebben verbouwd, naar de markt gaan om dat te verkopen. Schagen zou je nu een streekhandelscentrum kunnen noemen.
In het verleden heeft Schagen nooit dezelfde belangrijke positie als de andere Westfriese steden gekregen. Het lag niet aan zee en kon dus ook geen voorname havenplaats worden.

Op deze plattegrond van Schagen kun je duidelijk zien dat Schagen door stadswallen ommuurd is. Links onder het kasteel van Schagen, dat in 1440 werd gebouwd. Tijdens de Russenoorlog in 1799 werd het ernstig beschadigd. Nu staan er nog alleen twee hoektorens. In één van de slottorens zijn voorwerpen bijeengebracht die herinneren aan de slag bij de Somme in Noord-Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1916.
De Chronyk van Schagen door Dirk Burger van Schoorel vermeldt o.a.: "Dit oude vermaarde adelijke en heerlijke dorp Schagen leyd omtrent twee uuren gaans van de Noord-Zee en omtrent anderhalf uur van de Zuyder-zee, heeft tot zijn naast gelegen steden Medenblik, de oudste Hooft-stad der West-Vriezen, omtrent vier uren gaans ten Oosten."

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.