Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel I: West-Friesland van prehistorie tot in de Middeleeuwen

I-3. Tijdbalk

I-3. Tijdbalk

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit tijdschema laat zien d.m.v. gekleurde stipjes in welke perioden West-Friesland bewoond was. De eerste bewoning die bekend is valt in de Jonge Steentijd, ± 2200 vC, met onderbrekingen in de Bronstijd, IJzertijd en laat-Romeinse tijd.
De term 'prehistorie' wordt gebruikt voor die perioden waarover van een streek géén geschreven berichten bekend zijn, terwijl 'proto-historie' aanduidt dat er wéinig geschreven berichten over een streek bekend zijn.
De Standvoetbekercultuur is de periode van 3100 - 2700 vC. toen als gebruiksvoorwerp een beker op een voetje werd gebruikt. De klokbekercultuur is de periode van 2700 - 2200 vC. toen deze klokvormige bekers werden gebruikt.

De data van de diverse tijdrekeningen zijn aangepast aan hernieuwde inzichten omtrent de C14-methode berekening.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.