Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel I: West-Friesland van prehistorie tot in de Middeleeuwen

I-1. Moderne kaart van Noord-Holland boven 't IJ

I-1. Moderne kaart van Noord-Holland boven 't IJ

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit is een kaart van onze provincie Noord-Holland. De kaart is heel modern; hij is gemaakt in 1983. In deze diaserie gaan we op zoek naar het ontstaan van West-Friesland. Daarvoor moeten we teruggaan naar 4000 vóór Christus.
Nu, op deze kaart, zie je dat de Kop van Noord-Holland een geheel is, met dijken er omheen. Dat is lang niet altijd zo geweest. De aanblik van de streek werd bepaald door het water, de zee.
West-Friesland was in die allervroegste periode te vergelijken met de tegenwoordige waddenzee en de waddeneilanden: grote delen werden regelmatig overstroomd. Waar nu mensen wonen, was toen water; bijvoorbeeld waar nu Egmond ligt, was toen een groot zeegat. De zwart-groene lijn geeft de Westfriese Omringdijk aan. Het gebied binnen deze Omringdijk wordt West-Friesland genoemd. Over dit gebied gaat deze diaserie.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.