Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Deel I: West-Friesland van prehistorie tot in de Middeleeuwen

I-1. Moderne kaart van Noord-Holland boven 't IJ

I-1. Moderne kaart van Noord-Holland boven 't IJ

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit is een kaart van onze provincie Noord-Holland. De kaart is heel modern; hij is gemaakt in 1983. In deze diaserie gaan we op zoek naar het ontstaan van West-Friesland. Daarvoor moeten we teruggaan naar 4000 vóór Christus.
Nu, op deze kaart, zie je dat de Kop van Noord-Holland een geheel is, met dijken er omheen. Dat is lang niet altijd zo geweest. De aanblik van de streek werd bepaald door het water, de zee.
West-Friesland was in die allervroegste periode te vergelijken met de tegenwoordige waddenzee en de waddeneilanden: grote delen werden regelmatig overstroomd. Waar nu mensen wonen, was toen water; bijvoorbeeld waar nu Egmond ligt, was toen een groot zeegat. De zwart-groene lijn geeft de Westfriese Omringdijk aan. Het gebied binnen deze Omringdijk wordt West-Friesland genoemd. Over dit gebied gaat deze diaserie.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.