Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht » Samenstelling

II-Samenstelling

Deze diaserie met tekstboekje is samengesteld door:

Piet Boon, medewerker Archiefdienst Westfriese Gemeenten;

Carel de Jong, educatief medewerker Westfries Museum;

Jaap Raat, bestuurslid Historisch Genootschap Oud West-Friesland;

Dienke Hondius, studente geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Met medewerking van:
Tosca. van de Walle - van der Woude, gemeentearcheologe verbonden aan het Westfries Museum Hoorn.

Fotografie: Hans Rudolf Koelman.

Zetwerk: Dienke Hondius.

Lay-out: Hans Rudolf Koelman.

Druk: Fa. Schrickx te Hoorn.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a.
Provincie Noord-Holland;
Nederlandse Waterschapsbank te 's Gravenhage;
Leden van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.