Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VII. Cultuurgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VII.7 Volkskunde, naamkunde, dialect

n.b. Zie ook VII.3.

Berns, Jan, met medew. van Sanne Steusel: Noord-Hollands. Den Haag, 2004. 108 p., krt. (Taal in stad en land; 19).

Bos, Harold D.E.: "Bewaren en pronken" in boerderijen in West-Friesland. WFON 70 (2003), p. 118-126, ill.

Bouman, J. Woorden op het platteland, in Noord Holland nog gebruikelijk, maar die langzaam wegsterven. De Navorser, jrg. 4, 1854, p. 193-294, jrg. 5, 1855, bijblad, p. 43-44 en 154, jrg. 6, 1856, p. 196-197 en 361, jrg. 8, 1858, p. 88-89, 183-184 en 345 en jrg. 9, 1859, p. 26-27.

Brander J., Uit Noordhollands verleden. Middelburg, 1962. IV, 55 p., ill. 1e druk 1956. Bevat: relicten uit het Noordhollands taaleigen en Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot plm. 1300.

Broek op Langedijk: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen en de geschiedenis van de oudste doorvaartveiling. Sichting COOG, 2009. 403 p., ill.

Burck, P. du, Over veldnamen en perceleringen in een West Fries district (Geestmerambacht). Boor en Spade, jrg. 4, 1951, p. 335-347, ill.

Daan, J., Dialektatlas van Noord Holland. Antwerpen, 1969. LI, 124 p., 150 krtn. 1: Teksten. 2: Kaarten.

Francken, M.J., Het Sint Maartenszingen in Noordholland. Noord Holland, jrg. 8, 1963, p. 141-160, ill.

Galis, K.W., Luilak en Pinksterbloem. WFON, jrg. 19, 1949, p. 113-129, ill. Algemeen overzicht ook betreffende andere provincies.

Goede, A. de, Bijdrage tot de kennis van de Westfriese begrafenisgebruiken. Ons Eigen Volk, jrg. 2, 1941, p. 116-120.

Goede, A. de, De Westfriese volkscultuur en haar verdediging. Ons Eigen Volk, jrg. 2, 1941, p. 6-17.

Havermans, M., C. de Jong, L. Schram, K. Wester, Als de ooievaar komt. Hoorn, 1994. 19 p., ill. Met hoofdstuk over Westfriese kraamgebruiken.

Hazelnet, K., Het leven in weinig woorden: Westfriese tradities rond de levenstrap. Hoorn, 1994. 19 p., ill.

Karsten, G., Noordhollandse plaatsnamen. Amsterdam, 1951. 168 p.

Komen, K., Het geheim van de levensboom. Oud Alkmaar, jrg. 2, 1976, p. 85-94. Betreft boerderijdeuren in Noord Holland.

Kruissink, G.R., Wieringer en Westfriese zomerstallen. Uit het Peperhuis, mededelingen over het Zuiderzeemuseum, 2e serie, nr. 11-12, oktober 1961, p. 213-233, ill.

Lenstra, Margreet: Gebruiken rond overlijden en begraven. WFON 73 (2006), p. 28-43.

Meertens, P.J., Sinte Maarten in West-Friesland. WFON, jrg. 17, 1944, p. 37-47.

Merkwaardigheden bij de naamvorming in de kop van Noord Holland en op de eilanden Texel en Wieringen. Voorouders en hun werk; onder red. van G.L. Meesters e.a. (Amsterdam, 1971), p. 37-57.

Nederlands repertorium van familienamen … onder redactie van P.J. Meertens e.a.; dl. 12: Noord Holland. (Zutphen), 1981. 2 dln.

Noordeloos, P., Over de betekenis van plaats , veld en waternamen. WFON, jrg. 23, 1956, p. 31-44. Aan de hand van Westfriese voorbeelden.

Oudkarspel: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste droogmakerijen, uitgave Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geesterambacht. Sint Pancras, 2006. 439 p.

Pannekeet, J., Bredero, Hooft en het hedendaagse Westfries. WFON, jrg. 39, 1972, p. 8-21.

Pannekeet, J., De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen van Aagtdorp tot Zwanenburg. Hoorn, 1988. 143 p., ill.

Pannekeet, Jan, Mooi zoid: Westfriese uitdrukkingen en gezegden. Hoorn, 1971. 202 p., ill.

Pannekeet, Jan, Het Westfries: inventarisatie van dialectkenmerken. Wormerveer, 1995. 443 p., ill.

Pannekeet, Jan, Westfries woordenboek. Wormerveer, 1984. 420 p., ill.

Pannekeet, Jan, Woordvorming in het hedendaags Westfries. Amsterdam, 1979. 168 p., ill. Verscheen tevens als proefschrift Nijmegen.

Schipper van Lottum, M.G.A., Over merklappen gesproken …; de geschiedenis van de Hoornse merklap vooral belicht vanuit Noord Holland. Amsterdam, (1980). 272 p., ill. Met bibliografie.

Schuijtemaker, D., Zomerstallen in Noord Holland. WFON, jrg. 45, 1978, p. 81-85, ill.

Schuurman, P., Varia van zeden en gebruiken. WFON, jrg. 11, 1937, p. 93-103.

Sint Pancras, Zuideinde en Oudorp: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen; samenst. Jaap van Beek. Koedijk, 2002. 284 p., ill.

Sluysmans, C., Jannetje Visser Roosendaal vijftig jaar schrijfster. Haarlem, 1983. 38 p., ill.

Wesseldijk de Jong, A.K., De prentknipkunst van Jannie de Jong-Brouwer. Volkscultuur, jrg. 5, 1988, nr. 4, p. 7-39, ill. De knipster is geboren te Hoogkarspel en gebruikt veel Westfriese motieven.

Wit, J. de, Wierings, Westfries en Fries. WFON, jrg. 4, 1930, p. 52-62.

Zwaagdijk, M., Kinderspelen in verband met volksdansen. WFON, jrg. 15, 1940, p. 143-153, ill. Uit de enquête naar kinderspelen in West-Friesland, 1934.

Zwaagdijk, M., Kinderspelen uit West-Friesland 1934, en die op het schilderij van Pieter Breugel (1525-1569) zijn afgebeeld. WFON, jrg. 20, 1953, p. 60 70.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.