Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VII. Cultuurgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VII.2 Onderwijs en opvoeding

Balans van een eeuw: van Handelsschool tot Stedelijk Dalton College Alkmaar, jubileumuitgave 1909-2009; red. Diet van Baasbank e.a., eindred. Jan Drewes. Alkmaar, 2009. 160 p., ill.

Bergen, Th.H. van, J.K. Rullmann en C.M. Sep, Rijks H.B.S. Alkmaar, Scholengemeenschap Noord Kennemerland 1867-1992. Alkmaar, 1992, 104 p., ill.

Bremer, J.T. en K.E. Koeman, 111 jaar R.S.G. Enkhuizen. Enkhuizen, 1981. 20 p., ill.

Dodde, N.L., Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek; een onderzoek naar het denken en het doen van de 1e schoolopzieners in de departementen van de Amstel, Delf en Texel en van het departement Holland. Groningen, 1968. XII, 237 p. Proefschrift Leiden.

Gedenkboek (van de) Stichting voor Middelbaar Technisch Onderwijs Alkmaar en omstreken ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan; (door G.J.M. Hulscher, J. Lenstra en T.J. de Munnik). (Alkmaar, 1980). 34 p., ill.

Gedenkboek Pedagogische Akademie Bergen 1899 1984; (samengest. door Frans van 't Hek, Ton Laeven, Martin Schouten e.a.). Bergen, 1984, 31 p., ill.

Gedenkboek ter herinnering aan het vijfentwintigjarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, behelzende een beknopte geschiedenis der school …; (door J.D. Boeke). Alkmaar, 1892. 164 p., ill.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de rijks middelbare tuinbouwschool te Hoorn. (Hoorn, 1963). 34 p., ill.

Gedenkboek van de Helderse Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen; uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kweekschoolgebouw; (door F. Wendel). Den Helder, 1965. 60 p., ill.

Gedenkboek van de Hogere Burgerschool te Enkhuizen 1870 - 1921 - 1946; uitgegeven naar aanleiding van het 75 jarig bestaan der school in augustus 1946. (Enkhuizen, c. 1948). 91 p., ill.

Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5 jarige cursus te Hoorn over de jaren 1868-1938; onder redactie van W. Brinck en H.O.J. de Ruyter de Wildt. (Hoorn, 1938). 151 p., ill.

Geloof het of niet: de geschiedenis van een zelfbewuste Alkmaarse school: Christelijk Lyceum Alkmaar - C.S.G. Jan Arentsz 1951-2001; onder red. van G.K. van Andel…[et al.]. Alkmaar, 2001. 160 p., ill.

Gymnasium flos Alcmariae; (onder redactie van J.J. van den Born e.a.); uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan (van het) Murmellius gymnasium Alkmaar. (Alkmaar), 1979. 176 p., ill.

Helder, Den, dat ik nooit vergeet..; gedenkboek bij het 40 jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder 1898-1938; (onder red. van G.W. Wolthuis). Den Helder, (1938). 119 p., ill. Met naamlijst van leerlingen.

Helder, Den, dat ik nooit vergeet..; gedenkboek bij het 50 jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder 1898-1948; (onder red. van A.E. van Loen e.a.). (Den Helder, 1948). 132 p., ill. Met naamlijst van leerlingen.

Helder, Den, dat ik nooit vergeet..; gedenkboek bij het 60 jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder 1898-1958; (Den Helder, 1958). 88 p., ill. Met naamlijst van leerlingen.

Hemelrijk, J.: Uit de dagboeken van een rector. Oud Zuilen, 2002. 255 p., ill.

Honderd jaar in Hoorn 1868-1968; samengesteld ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Westfries Lyceum/H.B.S. Hoorn, (1968). 229 p., ill. Met alfabetische naamlijst der leerlingen.

Honderd jaar Rijks H.B.S. Alkmaar 1867-1967; onder redactie van R.P. Goettsch e.a. (Alkmaar, 1967). 127 p., ill.

Honderd jaar Rijks H.B.S. Alkmaar 1867-1967; supplement op het gedenboek; onder redactie van R.P. Goettsch e.a. (Alkmaar, 1968). 62 p., ill.

Jubileumboek 125 jaar in Hoorn ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan RHBS, WFL, RSG, OSG West-Friesland; eindredactie en samenstelling P. Sasburg. Hoorn, 1993. 119 p., ill.

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van de Edmar Vergouwenmavo te Opmeer. Opmeer, 1988. 105 p., ill.

Kerkhof, H.A., 'De Tech' Enkhuizen 1955-1996: het technisch onderwijs in Enkhuizen van 1955-1996. Enkhuizen, 1996. 128 p., ill.

Klaassen, Wim, Geen bleekveldje: de twee werelden van (niet) zomaar een klas: drie A-jaren Mulo St. Aloysius te Hoorn, 1948-1951. Drunen, 2000, 50 p., ill.

Knaap, Jan Piet van der e.a. (red), Werenfridus 50. uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Werenfridus.

Koningin Wilhelmina MULO/MAVO Den Helder 75 jaar 1905-1980; (door F. Hos). (Den Helder, 1980). 40 p., ill.

MAVO reünieboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening op 21 april 1990 van de nieuwe Gemeentelijke School voor Mavo Medemblik. Medemblik, 1990. 70 p., ill.

Programmaboekje voor de feestelijke herdenking van het 25 jarig bestaan (van het) gymnasium te Alkmaar 1904-1929. (Alkmaar, 1929). 28 p., ill.

R.K. technische school St. Willibrord; (gedenkboek ter gelegenheid van de opening van de nieuwe school) … (Alkmaar, 1966). 48 p., ill.

Reinsma, R., Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noord en Zuid Holland. Zuid Hollandse Studiën, 11 (Voorburg, 1965), p. 7 157.

Reünie 70 jaar ULO MAVO: een incompleet maar wel bewogen verslag over 70 jaar reilen en zeilen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Langedijk. Langedijk, 1991, 19 p., ill.

Rijks Middelbare Tuinbouwschool Hoorn 1913 1988. Hoorn, 1988. 96 p., ill.

Rood, G., 40 jaar Oldulphus Mavo: 1952 1992. Lutjebroek, 1992. 143 p., ill.

Scholengemeenschap De Hoeksteen 40 jaar; red. Fer Beerepoot e.a. Grootebroek, 1991, 40 p., ill.

Setten, H. van en E. van Gerven, Met wapperend habijt: geschiedenis van het huishoudonderwijs van de Ursulinen van Bergen N.H., 1925-1990. Bergen, 1992. 95 p., ill.

Terug naar toen; gedenkboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de H.B.S. te Enkhuizen … (Enkhuizen, 1970). 209 p., ill.

VAN ambachtsschool tot Willem Blaeu, 1893-2008. Alkmaar, 2008. 59 p., ill.

Van Handelsschool tot Scholengemeenschap: Jan van Scorelcollege Alkmaar, 1909 1984; samenstelling: A.P.M. Loogman, redactie: P.J. van Trigt. Alkmaar, 1985. 71 p., ill.

Van Latijnsche school tot gymnasium; (door N.J.M. Dresch). (Alkmaar, 1929). 18 p., ill. T.g.v. 25 jarig bestaan.

Wetering, T.H.L. van de: De Cadettenschool: een militaire middelbare school in Nederland, 1893-1924. Leiden, 2002. 110 p., ill. Doctoraalstudie Geschiedenis.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.