Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VI. Kerkgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VI.2 Voor de reformatie

Brom, G., Archivalia over de proosdij van Westfriesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 26, 1901, p. 95-133.

Corbellini, Sabrina: Sint Catharina, Maria in Nazareth en Sint Salvator: de vroege geschiedenis van de Derde Orde van Sint Franciscus in Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 26 (2002), nr. 3, p. 19-29, ill.

Drost, A., Geschiedkundig overzicht van het kruisherenklooster te Hoorn. Geschiedkundige Bladen, jrg. 2, 1906, p. 177-190.

Gallée, J.H., Middeleeuwse kloosterregels. II Het boek der statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn. Archief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, jrg. 10, 1895, p. 345-420. Tekstuitgave.

Gelder, H.E. van, Het geestelijk grondbezit en de steden van Hollands Noorderkwartier in de zestiende eeuw. De XXe eeuw, jrg. 10, 1904, dl. 1, p. 204-233.

Hofman, J.H., Bescheiden uit het laatst der 15e en begin der 16e eeuw. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 18, 1893, p. 294-320. Uit de recueils van brieven in het Rijksarchief Utrecht betreffende voornamelijk de proost van West-Friesland.

Nijdam, J.A., Redbad en Wulfram: kerstening van de Friezen in de zevende en achtste eeuw. Abcoude, 1994. 119 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Noordeloos, P., De eerste geloofsverkondigers in West-Friesland. Den Bosch, (1940). 77 p.

Noordeloos, P., De proostdij van West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 49, 1932, p. 41-110 en jrg. 50, 1933, p. 281-295, ill.

Noordeloos, P., Heffing van precariën in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 50, 1933, p. 415-446 en jrg. 51, 1934, p. 145-209.

Noordeloos, P., Inkomsten van geestelijken in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 64, 1957, p. 1-17.

Noordeloos, P., Kloosterlingen in West-Friesland. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 61, 1946, p. 43-60.

Römer, R.C.H., Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Leiden, 1854. 2 dln., ill.

Vis, G.N.M., Cornelis Cooltuyn en Jan Arentsz.: de Reformatie in Enkhuizen en omstreken in de jaren 1555-1566. Steevast 1996, p. 45-57, ill.

Voets, B., De zeven getijden in Hollands Noorderkwartier. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 61, 1946, p. 61-79. Aan de kerken van Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik waren 7 getijden verbonden.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.