Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.9b Volksgezondheid

Algemeen afdeelings ziekenfonds der afdeeling Alkmaar & omstreken 1914 - 23 maart - 1939. Alkmaar, 1939. 20 p.

Boer, Nico de: 'n Tikkie tekort: psychiatrie in Westfriesland 1600-2000. Hoorn, 2004. 208 p.: ill.

Boon, Piet, Henk Saaltink, Van Stad tot Streek: de geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen. Hoorn, 1986. 128 p., ill.

Buchner, F.W., Verhandeling over den invloed der Noord Hollandsche droogmakerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen. Utrecht, 1826. 303, IX p.

Feestgids ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Noord Hollandsche vereeniging Het Witte Kruis 1875-1925 … Z.pl., (1925). 71 p., ill. Met beknopte catalogus van de tentoonstelling betreffende de behandeling van zieken in vroegere tijd in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Gedenkrede bij gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan der Noord Hollandsche vereniging Het Witte Kruis; (door P.J. van Eldik Thieme). Z.pl., (1900). 16 p.

Gedenkschrift; uitg. ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Noord Hollandsche vereeniging tot bestrijding van de tuberculose 1908 4 mei 1933; samengest. door L.C. Kersbergen. Haarlem, 1993. 63 p., ill.

Huizinga, A.A., Een terugblik; korte aantekeningen uit de bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie, gezeteld te Hoorn, over de jaren 1903 tot en met 1912. (Hoorn, 1913). 16 p.

Indrukken van 50 jaren tuberculosebestrijding in de provincie Noordholland (behalve Amsterdam); gedenkschrift samengesteld door A.D. Bloemsma. (Haarlem), 1958. 80 p. ill.

Onstenk, J., Zes eeuwen in 't Ghesthuus: een historie van mensen rond Sint Jan. Hoorn, 1983. 175 p., ill.

Overzicht van hetgeen op het gebied van de volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan; (door A.W. Michels e.a.). Z.pl., (1939). XXIII, 136 p.

Ros, J.M. van der (red.): De geschiedenis van de GGD Westfriesland. Hoorn, 2001. 56 p., ill.

Smit, P.: De krankzinnigenverzorging in Alkmaar in de eerste helft van de 19de eeuw. Oud Alkmaar, jrg. 28 (2004), nr. 1, p. 9-17, ill.

Steendijk Kuypers, J., De Geneeskundige school te Hoorn (1825-1865). Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, jrg. 3 (1980), nr. 2, p. 49-73, ill.

Steendijk Kuypers, J., De weeskinderenpassie te Hoorn in 1674. Oud Hoorn, jrg. 4, 1982, nr. 4, p. 92.

Steendijk Kuypers, J., Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn: een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving. Rotterdam, 1994. 437 p., ill. Proefschrift VU Amsterdam.

Vis, G.N.M., 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar, 1341 1991: hoofdstukken uit de geschiedenis en voorgeschiedenis van de Alkmaarse zieken en gezondheidszorg. Alkmaar, 1991. 185 p., ill.

Vijselaar, Joost (red), Gesticht in de duinen: de geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen in Noord-Holland van 1849 tot 1994. Hilversum, 1997.

Ziekenhuis, Het, te Alkmaar. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg. 69, 1925, I, p. 194, 258, 798, 1181, 1266.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.