Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.7 Handel, verkeer, geld- en bankwezen

Aardweg, H.P. van den, Korte beschrijving van den werkkring van het collegie over de wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollandsche steden … (1 april 1863-1 april 1903) … Purmerend, (1903). 12 p.

Adieu schipper; foto-leesboek over de verdwenen binnenschippers in en rond het Geestmerambacht; (samengest. door P.J. Droog, J. Otto, K. Oud e.a.). Z.pl., (1982). 182 p.

Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal; (toelichting bij de) reizende tentoonstelling in Noord-Holland … Z.pl., 1976. 28 p., ill.

Aten, Diederik, Herman Lambooij, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun verkeer. Zwolle, 1998. p. 33-56, ill.

Bartman, J.H., G.J. de Swart en P.H. Scheurleer, De NZH Noord-Zuid-Hollandsche Vervoersmaatschappij. Alkmaar, (1968). 2 dl., ill. 1: Het tramtijdperk. 2: Het busbedrijf.

Beschrijving der wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollandsche steden Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam, Purmerend en Enkhuizen en van de werken daartoe behorende …; zamengest. door A. Rendorp. 1865. 23, I p.

Bonke, Hans en Katja Bossaers: Heren investeren: de bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Haarlem [etc.], 2002. 156 p., ill.

Boom, F., W.J.J. Boot, W.G. Klein, Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren. Amsterdam, 1987. 104 p., ill.

Boon, Piet, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun scheepvaart. Zwolle, 1999. p. 321-344, ill.

Boon, Piet, Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720. Den Haag, 1996. 276 p., ill. Verscheen tevens als proefschrift Leiden.

Boon, Piet, Die niederländische Schiffahrt und der Anteil Nordfrieslands und der Landschaft Westfriesland an ihr Nordfriesisches Jahrbuch, Neue Folge, Band 30, 1994, p. 137-154.

Boon, Piet, Dutch connections to Scandinavia: the case of the Westfrisian seamen abroad and at home. Facing the North Sea: West Jutland and the world (Esbjerg, 1993), p. 87-107, ill.

Boon, Piet, Schippers en hun schepen: de koopvaardij van Wijdenes en Oosterleek omstreeks 1560. Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jrg. 2, 1983, nr. 1, p. 3-16, ill.

Boon, Piet, West-Friesland and the Sound (1681-1720): Sount toll registers, Sound toll tables and the facts in West-Friesland. From Dunkirk to Danzig: shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 … (Hilversum, 1988), p. 171-189.

Boon, Piet, Zeelieden te Schellinkhout omstreeks 1700. Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jrg. 6, 1987, nr. 2, p. 107-123, ill.

Boon, Piet: Kerk en schip: Westfriese zeelieden omstreeks 1700 en hun godsdienstige achtergrond. In: In het kielzog: maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam, 2003), p. 317-319, ill.

Boot, W.J.J., 100 jaar Enkhuizen-Stavoren. Maritiem Jaarboek, 2e editie (Alkmaar, 1987), p. 150-166, ill.

Brakel, S. van, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw; hun ontstaan - hunne inrichting. 's-Gravenhage, 1908. XXXIII, 189 p. Met bibliografie.

Brandcontract voor de vijf Veenhoops dorpen, namentlijk Berkhout, Grosthuisen, Scharwoude, Avenhorn en Oudendijk. Hoorn, (1795). 11 p.

Bremer, J.T., De aanleg van het Groot Noordhollandsch Kanaal door de Zijpe. Nederlandse Historiën, jrg. 25, 1991, nr. 3, p. 83-97, ill.

Brieffies, Pim, De Tolweg in Hoogkarspel. WFON, jrg. 63, 1996, p. 34-53, ill.

Broersen, Jef C.W.: 100 jaar Köster: de lange reis over het Tüöttenpad naar de Ritsevoort. Alkmaar, 2004. 136 p., ill.

Brouwer, D., De Oostzeevaart van West-Friesland. WFON, jrg. 13, 1939, p. 91-98.

Brozius, J., Het zeegat uit. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 6)

Bruin, Jan de, "Ten nutte van U en Uwe huisgezinnen", spaarbanken in West-Friesland 1818-1995. Enkhuizen, 1998. 79 p., ill.

Bruinvis, C.W., De strijd om de Westfriesche Munt. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, jrg. 13, 1905, p. 205-229.

Buit, J., Winkels in de Hoornse binnenstad; een bijdrage tot de kennis van geografische structuur en dynamiek … Z.pl., 1966. 235 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Utrecht.

Danner, H.S., Van Omringdijk tot Westfrisiaweg. Haarlem, 1990. 48 p., ill.

Dil, G., Alkmaar en het verkeer in de negentiende eeuw: de betekenis van de aanleg van het Noordhollands kanaal en van de aansluiting op het spoorwegnet voor de stad Alkmaar. Castricum, 1988. 95 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Dil, G., Alkmaar en het verkeer in de negentiende eeuw: de betekenis van het Noordhollands kanaal en van de spoor- en tramwegen voor Alkmaar. Holland, jrg. 22, 1990, nr. 3, p. 171-186, ill.

Engel, W.I. en J. Kok, Stoomtrams van Wadden tot IJ. Rotterdam, (1973). 88 p., ill.

Fluit, Th.P.M. van der, Openbare voetpaden in West-Friesland, WFON, 64 (1997), p. 53-65, ill.

Gaastra, Femme S.: Heren profiteren: het aandeel van Hoorn en Enkhuizen in de rijkdom van de VOC-dienaren in Azië in de achttiende eeuw. Steevast 2003, p. 5-16, ill.

Gragt, F. van der, P.H. Kiers en R. Korthof, De stoomtram Hoorn Medemblik: een levend museum. Hoorn, 1988. 88 p., ill.

Gragt, F. van der, Zes jaar Tramweg Stichting. Op de rails: maandblad van de Nederlandse Vereniging van belangstellenden in spoor en tramwegwezen, jrg. 40, 1972, p. 96 111.

Groot, Het, Noordhollandsch kanaal 1824 1924; (onder red. van C. Nannes Gorter). Alkmaar, (1925). XV, 174, IX p., ill.

Herinneringen aan 150 jaar Wederkerige Waarborgmaatschappij kring Benningbroek, gevestigd te Hoorn; (door V.J. Nobel). (Hoorn, 1970). 79 p., ill.

Honderd jaar Bootdienst Enkhuizen Stavoren: expositie 15 juli 20 oktober 1986; red. R. Visschedijk en D. Swarte. Enkhuizen, 1986. 32 p., ill.

Hoogland, Martien, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun handel en nijverheid. Zwolle, 199. p. 273-296, ill.

Kamp, D., Onderlinge brandcontract De Veenhoop te Avenhorn; de oudste onderlinge brandverzekering in Noord Holland 1795 1945. (Avenhorn, 1945). 16 p., ill.

Kampf, Kitty; De moeder van alle handel. Een nieuwe chronyke, jrg. 19 (2002), nr. 3. p. 93-101. Betreft de Oostzeehandel.

Kloeke, W., De kanalisatie van West-Friesland. (Hoorn, 1923). 22 p.

Kok, J., De geschiedenis van het openbaar railvervoer in West-Friesland. WFON, jrg. 41, p. 90-108, ill.

Kok, J., De Urkerboot: 'mit de boot nor Keuzen'. Noord Holland, jrg. 6, 1986/87, nr. 2, p. 17-27, ill.

Kok, J., Op reis door het Westfriese land (1924-1999), WFON, 66 (1999), p. 40-51, ill.

Kok, J., Stoomtrams rond Alkmaar; boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram. Schoorl, 1981. 132 p., ill.

Kok, J., Stoomtrams rond Hoorn; boot-, trein- en tramverbindingen in het Oostelijk deel van West-Friesland. Schoorl, 1982. 145 p., ill.

Kok. J., Het openbaar vervoer tussen Hoorn en Enkhuizen via de Streek. WFON, jrg. 48, 1981, p. 117-131, ill.

Lambooij, H., Een eeuw schipperen: de omstreden kanalisatie van West-Friesland. Schoorl, 1991. 159 p., ill.

Leegwater, A.J.P.: 100 jaar Land- en Tuinbouwvereniging "Groentencultuur" te Broek op Langedijk. Broek op Langedijk, 2002. 16 p., ill.

Mantel, B.C., Westfriesche Bond van Vrachtlieden 'Gemeenschappelijk Belang'. WFON, jrg. 56, 1989, p. 77-117, ill.

Memorie behandelende de spoorweg aangelegenheden in het arrondissement Hoorn; (door P. Opperdoes Alewijn). (Hoorn, 1860). 24 p.

Moolenbel, Hans, Al deze stenen voor Sparen en Lenen: Coöperatieve Rabobank Westfriesland-Oost, 1898-1998. Z.pl., 1998. 176 p., ill.

Moolenbel, Hans, Van zeven Boerenleenbanken tot Rabobank Midden-Westfriesland: 100 jaar coöperatief bankieren. Zx.pl., 1998. 132 p., ill.

Mooy, Piet en John Schotten: NHADO: De Berger bus. Schoorl, 2001. 100 p., ill.

Muller, H.M.P., Postverkeer rond Alkmaar tot 1852. WFON, 64 (1997), p. 94-107. ill.

Officieel programma van de feestelijkheden ter herdenking van het 100jarig bestaan van het Groot Noord Hollandsch kanaal te houden te Alkmaar het Alkmaarder meer en Helder … Alkmaar, 1925. 48 p., ill. Met herdenkingsrede van J.C. Ramaer.

Rapport over de kanalisatie van West-Friesland. (Amsterdam, 1922). 72 p.

Reus, Jan de, Aanleg trekvaart Hoorn-Amsterdam en de tolheffing in Oudendijk. Veenhoperkogge, 13 (2010), p. 10-20, foto, krt., tab.

Schram van Gulik, L., Gekomen en gebleven: Huesmann in West-Friesland. Werken over de grens: 350 jaar geld verdienen in het buitenland (Hoorn e.a., 1993), p. 118-129, ill.

Schram van Gulik, L., H. Saaltink, C. Bakker, Werken over de grens: 350 jaar geld verdienen over de grens. (Hoorn, 1993). 19 p., ill.

Smit, Peter, Van schildersbedrijf tot toeristentrekker in Enkhuizen. Betreft Sprookjeswonderland. WFON, jrg. 75, 2008, p. 45-55.

Snapper, F., Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551 1719. Amsterdam, 1959. 367, 29 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Spruit, Ruud, Onderweg. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill. (West-Friesland Toen en Nu; 4)

Timmer, F., De N.V. Spoor en Tramweg Wieringen Schagen 1900 1936. De Kakelepost, jrg. 5, 1990, nr. 5, p. 6-10, ill.

Unger, W.S., De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de middeleeuwen. Amsterdam, 1916. XI, 209 p.

"Van poldergasten, waaiersluizen en vlotbruggen": de geschiedenis van het Noordhollands Kanaal; red. Vincent Westzaan. Amsterdam, 1995. 95 p., ill.

Veldhuis, Nic.: Veiling "Op Hoop van Zegen". Blokker, 2003. 108 p., ill. Oorspronkelijk geschreven in 1981; herschreven en vormgegeven door Ellie Bruijns.

Verboom, W., De Noorderstoomtram: de lijn Schagen - Zijpe - Warmenhuizen - Schoorl - Koedijk - Alkmaar. Schoorl, 1989. 128 p. ill.

Verboom, Wim en Jan Beets: Daar komt de tram uit Schagen: stoomtrams naar Wognum, Van Ewijcksluis en Alkmaar. Schoorl, 2001. 215 p., ill.

Visser, M.F., Critische beschouwingen naar aanleiding van het rapport over de kanalisatie van Westfriesland. Z. pl., (1923). 55 p., ill.

Vos, Herman de: Met snee jagt en kake van wint: leven en werken op schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief. Hoorn, 2009. 116 p., ill., krt.

Wiese, W.F.G., De West Friese munt. WFON, jrg. 31, 1961, p. 13-29 met ill. Betreft de Westfriese munt te Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Wit, P. en D. Wit-Gorter: Vracht- en bodedienst Gorter Hoogkarspel-Enkhuizen 1848-1953: van hondenkar tot vrachtauto. Hoogkarspel, 2004. 20 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.