Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.6 Ambacht, industrie, techniek

n.b. Hieronder ook zuivelindustrie.

Aker, C.M. e.a. (red.): En toen werd het hek gesloten: de geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland. Hoorn, 2002. 152 p., ill.

Bartstra, Douwe: Gasbronnen in Noord-Holland van 1895 tot heden. Middenbeemster, 2003. 139 p., ill.

Brautigam, J.G. e.a., Noordhollands Noorden nu en in de toekomst. Noord-Holland, jrg. 8, 1963, p. 198-220, ill. Betreft de industrialisatie van het Noorderkwartier.

Dekker, Ed, Venhuizer Jan Rood (1825-1901) eerste van zes generaties bakkers Rood. WFON, jrg. 63, 1996, p. 60-73, ill.

Fabrieken, bond, mensen: gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de Bond van op coöperatieve grondslag werkende zuivelfabrieken in Noordholland …; (door A. Kruithof). (Alkmaar, 1956). 80 p., ill.

Fruithof, Th., Schuitenmakerij in West-Friesland. Uit het Peperhuis, mededelingen van het Zuiderzeemuseum, 1976, p. 20-39, ill. Gevolgd door: De zeilen en hun makers, p. 40-45, ill.

Gootjes, P., Bedrijfseconomische beschouwingen over de structuur van de coöperatieve zuivelfabricage in Noord-Holland benoorden het IJ. Groningen enz., 1954. X, 159, XIV p., ill. Proefschrift Amsterdam G.U.

Gerrit Kaper en 60 jaar kaashandel in Noord-Holland; (door P. de Jong). Rijswijk, 1984. 44 p., ill.

Hoogland, Martien, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun handel en nijverheid. Zwolle, 199. p. 273-296, ill.

Hoorn des overvloeds: de bloeiperiode van het Noord-Hollandse slibaardewerk (ca. 1580-ca. 1650). Oosthuizen, 1997.

Keller, Vera: Cornelis Drebbel (1572-1633): fame and the making of modernity. Princeton, 2008. 581 p., ill. Proefschrift Princeton University.

Kouwenberg, L.J.N., Verdwenen molens in Noord-Holland. Schoorl, 1999. 112 p., ill.

Kranen, C., Over de ontwikkeling van de zuivelbereiding in West-Friesland, in het bijzonder over het ontstaan en de ontwikkeling van coöperatieve zuivelfabrieken. Fertelsels van de Styk Spain, orgaan van de Westfriese Styk, jrg. 10, 1947, afl. 4-7, p. 30-44.

Jonker, A., Ambachtelijk en artistiek: Westfriese huisschilders uit de 19e eeuw. Hoorn, (1989). 22 p., ill.

Nobel, V.J., “Aurora”-Opmeer: een zonsondergang. Hoorn, 1983. 148 p., ill.

Nobel, V.J., Noordhollands zuivelhistorie. WFON, jrg. 39, 1972, p. 81-100, ill.

Over de ontwikkeling van de zuivelbereiding in Noord-Holland, in het byzonder over het ontstaan en de ontwikkeling van coöperatieve zuivelfabrieken. (Alkmaar, 1924). 14 p.

Rijswijk, Hans: Deen 75 jaar trouw aan één winkelformule. WFON, jrg. 75, 2008, p. 61-71, ill., foto's.

Scheij, L.T.C., Van gezinsbedrijf tot grootindustrie; een en ander uit de geschiedenis der zuivelbereiding in Noordholland in het tijdperk 1870 tot 1940. (Warnsveld, 1954). 53 p.

Smit, Peter: Altijd bedrijvig. Zwolle, 2009. 60 p., foto's, ill. (West-Friesland Toen en Nu; 3).

Swart, Peter: 'Aen de minst aennemende besteedt': de bouw van admiraliteitsschepen door Enkhuizer aannemers 1700-1760. Steevast 2005 p. 5-23, ill.

Swart, Peter: Wij willen Haarlemmer bier! Bier, bierhandelaren en bierbrouwerijen in Medemblik. Oudheidkundige Vereniging Medenblick 16 (2007-2008), p. 13-27, foto's, ill., krt.

Vries, E.C. de: Cacaofabrieken in Enkhuizen. Steevast, jaaruitgave Vereniging Oud Enkhuizen, 2008, p. 71-80, foto's, ill.

Woude, A.M. van der, De Goldberg-enquête in het Departement van Texel, 1801. AAG bijdragen nr. 18, 1973, p. 95-250, ill. Aanwezigheid van industrieën in Noordhollandse plaatsen.

Zutt, Joop: Bakkerij Wil Beers, van het beste het lekkerste. WFON, jrg. 75, 2008, p. 27-37.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.