Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek

Landelijk Schoon Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg

Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.5 Visserij en jacht

Bremer, J.T., Drie eeuwen zoutharingvisserij te Enkhuizen 1550-1850. Enkhuizen, 1981. 25 p.

Dekker, P., De walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 1770-1803. WFON, jrg. 40, 1973, p. 28-90, ill. Bevat namenlijst van commandeurs en schepelingen.

Dorleijn, P., Geen moed vist ook; fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. (Bussum, 1977). 159 p., ill.

Dorleijn, P., Van gaand en staand want; de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee; I. (Bussum, 1982). 276 p., ill. Betreft Enkhuizen en Hoorn. Met bibliografie.

Hoek, P.P.C., Rapport over de visscherij in de Zuiderzee; uitgebracht aan het Collegie voor de zeevisscherijen. Leiden, 1889. 114 p.

Kranenburg, H.A.H., De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek. Amsterdam, 1946. VI, 230 p. Met bibliografie.

Redeke, H.C., Rapport over onderzoekingen betreffende de visscherij in de Zuiderzee ingesteld in de jaren 1905 en 1906. 's-Gravenhage, 1907. LXIV, 155, 51, 18, 22, 21 p., ill.

Schaper, A., De IJsselmeervisserij. Amsterdam, 1962. 164 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Visser, M.A.J., De Noordzeeharingvisserij te Enkhuizen in de 18e eeuw. Westfries jaarboek, 1e serie, deel 2, 1939, p. 1-71.

Ypma, Y.N., Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Amsterdam, 1962. 224 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Zuiderzee-visscherij, De; rapport eener commissie (vz. J.F. Neeb) tot onderzoek. Leiden, 1905. 266 p.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.