Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.11 Nutsvoorzieningen

Drinkwatergeschiedenis van West-Friesland. Z.pl., 1997. 33p., ill.

Halve, Een, eeuw PEN 1917-1967; vijftig jaar elektriciteit in Noord Holland; (door F.W.J. Straakenbroek, S.A. Korporaal en F.S. Zuydwijk). (Bloemendaal, 1967). 215 p., ill.

Hijmans, W., Van duin tot IJsselmeer; uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord Holland. Amsterdam, (1970). 124 p., ill.

Kouwenberg, L.J.N., Alkmaar verlicht; van pijpgas tot aardgas; de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853. Schoorl, 1982. 108 p.,ill.

Nobel, Volkert J., Schaalvergroting drukt ook haar stempel op nuts-voorzieningen. WFON, 66 (1999), p. 108-118, ill.

Vis, G.N.M., Van 'vulliscuyl' tot huisvuilcentrale: vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden. Hilversum, 1996. 144 p., ull.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.