Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.6 Bataafs-Franse tijd (circa 1795 - circa 1813)

Alphen, M.A. van, 1799: de Brits-Russische invasie in Noord-Holland; red. M.A. van Alphen (et al.). Mars et Historia, jrg. 33 - 1999), nr. 4. 116 p., ill. Themanummer.

Atlas, De, van de Engelse-Russische invasie in 1799; samenstelling en teksten D. Aten, M.N.J. Lucassen en V.J.M.I. Wijnekus.

Bouman, J., Grootvaders memorieboek; schetsen uit den tijd der Fransche overheersing in Noordholland. Purmerende, 1863. 105 p., ill. Heruitgave Purmerend, 1940.

Feldzug der Engländer und Russen in Nord Holland, 1799. Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, jrg. 57, p. 54, 165, 243, jrg. 58, p. 55-.

Goettsch, R.P., Flitsen uit de Engels Russische invasie van 1799 in Noord Holland. Speelwagen, jrg. 4, 1949, p. 299-305, 332-335, ill.

Hoeven, M. van der, 1799: strijd achter de duinen: Brits-Russische invasie in Noord-Holland; door M. van der Hoeven (et al)

Honig, G.J., De landing van het Engels Russische leger in Noordholland (september october 1799). De Zaende, jrg. 4, 1949, p. 353-369. Uit het dagboek van Jacob Honig Jansz.

Hüffer, H., Der Feldzug der Engländer und Russen in Holland im Herbst 1799 und die Stellung Preussens. Historische Vierteljahrschrift, jrg. 5, 1902, p. 161 195, 347 386 en 523 527.

Jonker, A., Vrijheid, gelijkheid en broederschap in twee Noordhollandse polders: Wieringen en de Zijpe tijdens de Patriottentijd, Bataafse periode en Engels Russische invasie, 1780-1800. Anna Paulowna, 1990. 155 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

Koolemans Beynen, G.J.W., Het terugtrekken van Daendels in 1799 uit de Zijpe naar den Schermer. Handelingen en Mededeelingen der jaarlijksche vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1897/98, p. 211-220.

Krijgskundige beschouwingen over den veldtocht van 1799 in Noord Holland. De Nieuwe Militaire Spectator, jrg. 7., 1853, p. 311-316, 399-425, 651-680; jrg. 8, 1854, p. 24-36, 65-85, 137-173, 201-222, 409-417, 473-501.

Lange, De, herfst van 1799: de Russisch-Engelse invasie in polder en duin; red. Jan Zuurbier, Henk Brandsma en Ben Wagenaar. Castricum. 1999. 248 p., ill.

Sijpesteyn, J.W. van, Iets over den veldtocht in Noord Holland in 1799. De Militaire Spectator, jrg. 9, 1855, dl. 1, p. 193-220 en 405-408.

Uythoven, Geert van, Voorwaarts, Bataven!: de Engels-Russische invasie van 1799. Zaltbommel, 1999. 208 p., ill.

Walsh, E., Russen en Engelsen in Noord Holland: een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799; vert. door H.G.D. Eysink Smeets. Schoorl, 1983. 160 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.