Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.4 Middeleeuwen van 1289 tot de opstand tegen het Spaans gezag

Beekman, A.A., Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Geschiedkundige Atlas van Nederland, deel V, nr. 1: Holland's Noorderkwartier. Den Haag, 1916.

Bourgondiën, Maarten van: Medemblik voor het Hof van Holland: de financiële problemen van een Hollandse stad gedurende het laatste kwart van de 15de eeuw. Holland, jrg. 35 (2003), nr. 1, p. 27-44, ill.

Cox, J.C.M.: Repertorium van de stadsrechten in Nederland: 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur'. Den Haag, 2005. 304 p., ill. (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht; 33). Bevat o.a. beschrijvingen van de in West-Friesland verleende stadsrechten.

Gosses, I.H., Welgeborenen en huislieden; onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Holland. Den Haag enz., 1926. VIII, 221 p.

Graaf, Ronald P. de, Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum, 1996, 494 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., Het kaas en broodvolk. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 81, 1967, p. 14-33.

Rekeningen, De, der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis. Utrecht, 1875-1878. 3 dln.

Rekeningen, De, der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis; uitg. door H.J. Smit. Amsterdam/Utrecht, 1924-1939. 3 dln.

Sillem, J.A., Holland en West-Friesland, einde Middeleeuwen. De Gids, 1877, p. 512-565.

Soest, M.I. van en P. van Hinsbergen, Indices van persoons en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen. Utrecht, 1941. VIII, 498 p.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.