Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek

Landelijk Schoon Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg

Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.4 Middeleeuwen van 1289 tot de opstand tegen het Spaans gezag

Beekman, A.A., Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Geschiedkundige Atlas van Nederland, deel V, nr. 1: Holland's Noorderkwartier. Den Haag, 1916.

Bourgondiën, Maarten van: Medemblik voor het Hof van Holland: de financiële problemen van een Hollandse stad gedurende het laatste kwart van de 15de eeuw. Holland, jrg. 35 (2003), nr. 1, p. 27-44, ill.

Cox, J.C.M.: Repertorium van de stadsrechten in Nederland: 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur'. Den Haag, 2005. 304 p., ill. (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht; 33). Bevat o.a. beschrijvingen van de in West-Friesland verleende stadsrechten.

Gosses, I.H., Welgeborenen en huislieden; onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Holland. Den Haag enz., 1926. VIII, 221 p.

Graaf, Ronald P. de, Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum, 1996, 494 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., Het kaas en broodvolk. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 81, 1967, p. 14-33.

Rekeningen, De, der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis. Utrecht, 1875-1878. 3 dln.

Rekeningen, De, der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis; uitg. door H.J. Smit. Amsterdam/Utrecht, 1924-1939. 3 dln.

Sillem, J.A., Holland en West-Friesland, einde Middeleeuwen. De Gids, 1877, p. 512-565.

Soest, M.I. van en P. van Hinsbergen, Indices van persoons en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen. Utrecht, 1941. VIII, 498 p.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.