Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.4 Middeleeuwen van 1289 tot de opstand tegen het Spaans gezag

Beekman, A.A., Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Geschiedkundige Atlas van Nederland, deel V, nr. 1: Holland's Noorderkwartier. Den Haag, 1916.

Bourgondiën, Maarten van: Medemblik voor het Hof van Holland: de financiële problemen van een Hollandse stad gedurende het laatste kwart van de 15de eeuw. Holland, jrg. 35 (2003), nr. 1, p. 27-44, ill.

Cox, J.C.M.: Repertorium van de stadsrechten in Nederland: 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur'. Den Haag, 2005. 304 p., ill. (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht; 33). Bevat o.a. beschrijvingen van de in West-Friesland verleende stadsrechten.

Gosses, I.H., Welgeborenen en huislieden; onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Holland. Den Haag enz., 1926. VIII, 221 p.

Graaf, Ronald P. de, Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum, 1996, 494 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., Het kaas en broodvolk. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 81, 1967, p. 14-33.

Rekeningen, De, der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis. Utrecht, 1875-1878. 3 dln.

Rekeningen, De, der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis; uitg. door H.J. Smit. Amsterdam/Utrecht, 1924-1939. 3 dln.

Sillem, J.A., Holland en West-Friesland, einde Middeleeuwen. De Gids, 1877, p. 512-565.

Soest, M.I. van en P. van Hinsbergen, Indices van persoons en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen. Utrecht, 1941. VIII, 498 p.

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.