Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.3 Middeleeuwen tot de onderwerping aan het grafelijk gezag

Bakker, G., De zuidwestelijke grenzen van Friesland tussen 600 en 1150. WFON, jrg. 36, 1969, p. 45-59.

Beekman, A.A., Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 's Gravenhage, 1916 1921. 3 dln., ill. Tekst met atlas. Geschiedkundige atlas van Nederland, 5.

Besteman, J.C., Carolingian Medemblik. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 24 (1976), p. 43-106, ill.

Besteman, J.C., The pre urban development of Medemblik: from an early medieval trading centre to a medieval town. Medemblik and Monnickendam: aspects of medieval urbanization in northern Holland (Amsterdam, 1989), p. 1-30, ill.

Besteman, J.C., Vikingen in Noord-Holland?: de zilverschat van Wieringen in het licht van de Noormanneninvallen. Haarlem, 1997.

Blok, D.P., Holland und Westfriesland. Frühmittelalterliche Studien, Band 3, 1969, p. 347-362.

Burger van Schoorel, D., Chronyk van de stad Medenblik … als ook een nette beschryving van … geschiedenissen, in Noord Holland voorgevallen …; hieragter is gevoegt …; (2e druk). Hoorn, 1767. VIII, 516 p., ill. 1e druk 1710.

Floris V; leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw; acht voordrachten gehouden tijdens een symposium te Muiderberg … Den Haag, 1979. VII, 115 p., ill.

Graaf, R.P. de, De Westfriese guerilla 1132 1297. Mars et Historia, jrg. 25, 1991, nr. 4, p. 182-211, ill.

Graaf, Ronald de: De koning, het ijs en de dood. West-Friesland: het kille graf van Roomskoning Willem II. WFON 73 (2006), p. 7-27.

Holland in de dertiende eeuw; leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. 's Gravenhage, 1982. VIII, 112 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., Floris V; vermoord en getekend. Nieuwkoop, 1977. 71 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., De graafschappen Holland en Zeeland in 1281. Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, jrg. 13, 1958, p. 1 16. Met tekstuitgave van het verdelingsplan van Floris V naar geschatte inkomsten.

Opperman, O., Holland unter Graf Florens V, 1256 1296. Studium Lipsiense: Ehrengabe Karl Lamprecht … (Berlin, 1909), p. 100-121.

Roth, Dick, De ondergang van de boerenvrijstaat West-Friesland. WFON, 64 (1997), p. 126-143, ill.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.