Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Westfrieslanddag 2019

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.3 Middeleeuwen tot de onderwerping aan het grafelijk gezag

Bakker, G., De zuidwestelijke grenzen van Friesland tussen 600 en 1150. WFON, jrg. 36, 1969, p. 45-59.

Beekman, A.A., Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 's Gravenhage, 1916 1921. 3 dln., ill. Tekst met atlas. Geschiedkundige atlas van Nederland, 5.

Besteman, J.C., Carolingian Medemblik. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 24 (1976), p. 43-106, ill.

Besteman, J.C., The pre urban development of Medemblik: from an early medieval trading centre to a medieval town. Medemblik and Monnickendam: aspects of medieval urbanization in northern Holland (Amsterdam, 1989), p. 1-30, ill.

Besteman, J.C., Vikingen in Noord-Holland?: de zilverschat van Wieringen in het licht van de Noormanneninvallen. Haarlem, 1997.

Blok, D.P., Holland und Westfriesland. Frühmittelalterliche Studien, Band 3, 1969, p. 347-362.

Burger van Schoorel, D., Chronyk van de stad Medenblik … als ook een nette beschryving van … geschiedenissen, in Noord Holland voorgevallen …; hieragter is gevoegt …; (2e druk). Hoorn, 1767. VIII, 516 p., ill. 1e druk 1710.

Floris V; leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw; acht voordrachten gehouden tijdens een symposium te Muiderberg … Den Haag, 1979. VII, 115 p., ill.

Graaf, R.P. de, De Westfriese guerilla 1132 1297. Mars et Historia, jrg. 25, 1991, nr. 4, p. 182-211, ill.

Graaf, Ronald de: De koning, het ijs en de dood. West-Friesland: het kille graf van Roomskoning Willem II. WFON 73 (2006), p. 7-27.

Holland in de dertiende eeuw; leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. 's Gravenhage, 1982. VIII, 112 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., Floris V; vermoord en getekend. Nieuwkoop, 1977. 71 p., ill.

Hugenholtz, F.W.N., De graafschappen Holland en Zeeland in 1281. Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, jrg. 13, 1958, p. 1 16. Met tekstuitgave van het verdelingsplan van Floris V naar geschatte inkomsten.

Opperman, O., Holland unter Graf Florens V, 1256 1296. Studium Lipsiense: Ehrengabe Karl Lamprecht … (Berlin, 1909), p. 100-121.

Roth, Dick, De ondergang van de boerenvrijstaat West-Friesland. WFON, 64 (1997), p. 126-143, ill.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.

Westfrieslanddag 2019