Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.2 Prae- en protohistorie

n.b. Zie ook II.7.

Bakker, J.A., Een grafheuvel en oud akkerland te Hoogkarspel (N.H.). In het voetspoor van A.E. van Giffen (Groningen, 1961), p. 103-109, ill. Met bibliografie.

Braat, W.C., De archaeologie van de Wieringermeer; een bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Zuiderzee. Leiden, 1932. 44 p., ill. Proefschrift Leiden.

Brandt, R.W. en G.F. IJzereef, West-Friesland in de Bronstijd. Intermediair, 15e jrg., 1979, p. 47-57, ill.

Brandt, R.W., De kolonisatie van West-Friesland in de bronstijd. Westerheem, 29e jrg., 1980, nr. 2, p. 137-151, ill.

Brandt, R.W., Landbouw en veeteelt in de Late Bronstijd van West-Friesland. Westerheem, jrg. 25, 1976, p. 58-66.

Clason A.T., Animal and man in Holland's past. An investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces of North and South Holland. Groningen, 1967. 2 dln., ill. Proefschrift Groningen.

Diederik, Frans, Sporen in het landschap. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 11)

Geel, Bas van: De klimaatcrisis van 850 v. Chr. WFON, jrg. 77 (2010), p. 88-101, ill., tab.

Giffen, A.E. van, Nederzettingssporen van de vroege klokbekercultuur bij Oostwoud (N.H.). In het voetspoor van A.E. van Giffen (Groningen, 1961), p. 66-71, ill.

Heeringen, R.M. van en E.M. Theunissen (red.): Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolitische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Amersfoort, 2001. 3 delen (295, 358 en 716 p.), ill.

Hogestijn, J.W.H. e.a., De bewoning van Noord Holland door de Bekerculturen: ruilverkaveling in voorbereiding De Gouw. Jaarverslag 1989 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort, 1990), p. 26-35.

Regteren Altena, J.F. van en J.A. Bakker, De neolithische woonplaats te Zandwerven (N.H.). In het voetspoor van A.E. van Giffen (Groningen, 1961), p. 33-40, ill. Met bibliografie.

Waals, J.D. van der, De zool van tumulus XIII bij Wervershoof (N.H.). In het voetspoor van A.E. van Giffen (Groningen, 1961), p. 98-102, ill.

IJzereef, G.F. en J.F van Regteren Altena, Nederzettingen uit de midden en late bronstijd bij Andijk en Bovenkarspel. Nederzettingen uit de bronstijd en vroege ijzertijd in de Lage Landen (Amersfoort, 1991), p. 158-161.

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.