Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » II. Hulpwetenschappen

Westfriese Gatenkaas - II.6 Historische geografie en geologie

Beuckens, B. e.a., Een "open" landschap?: sociaal geografische ontwikkelingen in het BES-gebied. Schoorl, 2000. 67 p.

Borger, G.J., De Veenhoop; een historisch geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. Amsterdam, 1975. 242 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Amsterdam G.U.

Broek, P. den, P.J. Ente en L.J. Pons, Het zeekleigebied van West-Friesland. Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, II, jrg. 73, 1956, p. 140-151, ill.

Burck, P. du, De bodemkartering in de kop van Noord Holland. Boor en Spade, jrg. 9, 1958, p. 142-156, ill.

Burck, P. du, De bodemkartering van Geestmerambacht. Boor en Spade, jrg. 3, 1949, p. 152-166, ill.

Burck, P. du en L.W. Dekker, Enkele resultaten van het onderzoek naar de genese van de gronden in Midden Westfriesland. Boor en Spade, jrg. 16, 1968, p. 131-156, ill. Het gebied van het waterschap De Vier Noorder Koggen.

Burck, P. du, en P.J. Ente, De bodemgesteldheid in het tuinbouwgebied van oostelijk West-Friesland. Boor en Spade, jrg. 7, 1954, p. 150-158, ill. Betreft de polder Het Grootslag en de gemeente Venhuizen.

Cock, J.K. de, Veenontginningen in West-Friesland. WFON, jrg. 36, 1969, p. 154-171, ill.

Dekker, L.W. en C.J. Schothorst, Relicten en reconstructie: oorspronkelijke dikte van het verdwenen veenpakket in West-Friesland. Cultuurtechnisch Tijdschrift, jrg. 25, 1985/86, p. 169-179, ill.

Dekker, L.W., Daliegaten in Noord Holland. Boor en Spade, jrg. 18, 1972, p. 115-126, ill. Met veen opgevulde putten in kleigrond.

Dekker, L.W., Duizend jaar modderen in West-Friesland. WFON, jrg. 41, 1974, p. 235-250, ill.

Dekker, Louis c.s., Daliegaten en daliebulten, sporen van kleiwinning. WFON, jrg. 75, 2008, p. 112-133.

Ente, P.J., Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum De Streek. Wageningen, 1963. 193 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Wageningen.

Geel, Bas van, en Guus J. Borger: Sporen van grootschalige zoutwinning in de Kop van Noord-Holland. Westerheem, jrg. 51 (2002), nr. 6, p. 242-260, ill.

Jelgersma, S., Geologische ontwikkelingen van ons kustgebied. Bergense kroniek, jrg. 3, 1996, nr. 2, p. 29-33, ill.

Komen, H.E., De Langedijk in de Middeleeuwen verlegd. WFON, jrg. 75, 2008, p. 90-106.

Kwaad, F.J.P.M., Een onderzoek naar de morfogenese van Midden West-Friesland. WFON, jrg 28, 1961, p. 6-44, ill.

Lambooij, H., Getekend land: nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier. Alkmaar, 1987. 160 p., ill.

Ligtendag, W.A., Midden West-Friesland: een topografische analyse ten behoeve van de ontginningen en waterhuishouding tot 1400. Rotterdam, 1985. 89 p., ill. Doctoraal scriptie UvA.

Pons, L.J. en M.F. van Oosten, De bodem van Noordholland; toelichting bij blad 5 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Wageningen, 1974. XI, 193 p., ill.

Reus, N., Landschapsanalyse van een gedeelte van de polder het Grootslag. (Lutjebroek, 1975). 56 p., ill.

Roep, Th.B., D.J. Beets en J. de Jong, Het zeegat tussen Alkmaar en Bergen van ca. 1900 tot 1300 jaar voor Chr. Alkmaarse Historische Reeks III (Alkmaar, 1979), p. 8-35, ill.

Schoorl, H., De wordingsgeschiedenis van de Zijpe: bijdrage tot de geofysische en historisch geografische ontwikkeling. Historisch geografisch tijdschrift, jrg. 3, 1985, nr. 3. p. 65-75, ill.

Schoorl, H., Kust en kaart: artikelen over het kaartbeeld van het Noordhollandse kustgebied aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn zeventigste verjaardag. Schoorl, 1990. 160 p., ill.

Schoorl, H., Zeshonderd jaar water en land; bijdrage tot de historische geo en hydrografie van de Kop van Noord Holland in de periode plm. 1150-1750. Groningen, 1973. 534 p., ill. Met bibliografie.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.